Democratie… dan toch niet zó geweldig?

Bij de recente top van de ‘America’s” in L.A. weigerde Biden Cuba, Venezuela en Nicaragua uit te nodigen omdat deze landen “geen democratieën” zouden zijn. Zoals iedereen weet, maakt de VSA sinds tientallen jaren van “democratie” haar kwaliteitsmerk. Eigenlijk werd dé democratie, voorzien van een VSA-keurstempel, quasi heilig verklaard. Zoals het vroegere ijzersterke “Made in Germany”.

Wat is er nu zo prachtig aan democratie? Eigenlijk betekent het niets anders dan dat de bevolking hun leiders kunnen kiezen door ervoor te stemmen (… waarbij we ons vragen stellen over de geplogenheden in het land b… wie heeft er gekozen voor ministers Vandenbroucke (Vooruit) en Verlinden (CD&V, voor staatssecretaris De Bleeker (Open-VLD)?… ) Wat is er nu zo heilig aan verkiezingen? Achteraf wordt er toch geen rekening gehouden met de keuze van de bevolking.

Terug naar het democratiegehalte van de “exceptional” VSA. Het is intussen 50 jaar geleden dat het Watergateschandaal uitbarstte. Was Richard Nixon democratisch… hoewel hij verkozen werd?

En Lyndon Johnson, de opvolger van Nixon. Vele jaren na zijn overlijden kwam aan het licht dat hij door bedrog in 1948 in de US Senaat geraakte. Indien zijn politieke bendeleden in het zuiden van Texas niet met de stemmen geknoeid hadden, dan was hij geen senator geworden en misschien ook geen president.

De Trump fanclub blijft op dezelfde nagel slaan, nl. dat Biden de presidentsverkiezingen heeft laten manipuleren in zijn voordeel. De Biden fanclub beweert hetzelfde over Trump en verzetten hemel en aarde opdat Trump zich niet opnieuw kandidaat kan stellen bij de volgende presidentsverkiezingen.

Democratie wordt dikwijls verwisseld met het vrijheidsconcept. Als het systeem democratisch is, dan zou hiermee bewezen worden dat de bevolking vrij is…. Ach… Vrijheid heeft niets te maken met de manier dat volkeren hun leiders kiezen. Bv. Latijns Amerika, dat volop in de belangstelling stond doordat Biden vond dat hij – en de “exceptional” VSA – konden beslissen wie er democratisch is en wie niet. Er wordt dikwijls met Latijns-Amerika gelachen… dat de bevolking de vrijheid heeft hun dictators te kiezen! Wie de meeste stemmen krijgt, wordt de volgende dictator… (sic) En dat is meer dan dat je over het land b kan zeggen, want hier “mogen” de verliezende partijen de regering vormen en krijgen personen, die zelfs geen verkiezingskandidaat waren, een minister- of staatssecretarisportefeuille!

De bewierookte “democratie” wordt zelfs niet vermeld in de Amerikaanse Grondwet. Want de schrijvers hiervan wisten wel beter. Zij begrepen dat democratie niet enkel gaat om vrijheid – het vormt zelfs een ernstige bedreiging voor de vrijheid. Om die reden werd de macht van de federale regering aan banden gelegd. Daarom eisten zij de “Bill of Rights”, een lijst met rechten van de burgers, om hen te beschermen tegen de democratie.

De Bill of Rights is de naam van de eerste tien amendementen van de grondwet van de Verenigde Staten. Toen de grondwet ter ratificatie werd aangeboden, wilde een gedeelte van het Congres de grondwet niet aannemen zonder de rechten van de burger vast te stellen.

En stilaan ontstond de veiligheidsstaat. Het Pentagon, de CIA en de NSA kregen onbeperkte macht… eenzelfde macht waarmee “democratische” staten zich verzetten tegen landen met dictatoriale regeringen zoals Cuba, Venezuela, Nicaragua, Libië, Syrië… landen die overal uitgesloten worden bij ‘democratische” bijeenkomsten van organisaties die de wereld (willen) besturen en leiden. Laat het nu net deze leiders zijn die door geen enkel land, door geen enkel volk, verkozen werden om de mondiale leiding te nemen.

Een detail dat over het hoofd gezien wordt bij het bejubelde VSA-democratische systeem: de macht van de president, die zijn wil kan opleggen d.m.v. het “executive decree”. Een president kan bv. de inkomsten van de belastingbetalers overhevelen naar de betaling van wapens die ingezet worden om de Amerikaanse versie van democratie gewapenderhand te bereiken… o.a. in Oekraïne, Afghanistan, Irak, Syrië… De voormalige president Trump gebruikte dit middel om een economische oorlog tegen China te financieren, zonder toestemming van het parlement.

Het enige voordeel van democratie is dat de bevolking na… x aantal jaren hun leiders kan wegstemmen… zonder een burgeroorlog… onder dien verstande dat de verkiezingen niet gemanipuleerd werden… Democratie garandeert echter niet de vrijheid… integendeel… het staat zelfs toe dat de vrijheid aan banden gelegd of gewoon vernietigd wordt.

Echte vrijheid, echte democratie, beperkt de handelingen van degenen die de lakens uitdelen, van de leiders, en niet van hen, die er het slachtoffer van zijn.

Het Chinese ministerie van buitenlandse zaken liet volgende analyse over democratie in de VSA stijl optekenen:

“U.S. politicians have long betrayed the spirit and values of democracy and become the enemies of democracy by seizing their selfish interests under the guise of democracy and advancing U.S. hegemony,”

Vert.: “VSA politici hebben sinds lang de geest en waarden van democratie verraden en werden de vijanden van democratie door voluit te gaan voor hun egoïstische belangen onder het mom van democratie en hiermee de VSA-hegemonie vooruit te helpen.”