De Vlaamse taal is wonderzoet…

Afbeeldingsresultaat voor Guido Gezelle                     … geweest!!!

Vraag ons niet wat die twee ‘jongeren’ daar in de school verloren hadden, in welk vak ze een meerwaarde boden (Nederkaans?), of in hoever de leerlingen hierdoor wijzer geworden zijn…  Zou er iemand in heel de school nog weten wie Guido Gezelle was?