De toekomst ziet er niet goed uit…

Afbeeldingsresultaat voor eu immigration

… met deze Zweedse EU-commissaris voor migratie…

We mogen migratie niet zien als een bedreiging van onze veiligheid, zegt Ylva Johannson (socialiste). Zij wil een nieuw pact – lees een verdelingssysteem waartegen de EU-lidstaten geen verweer hebben – tot stand brengen.

Van alle mogelijke kandidaat-commissarissen voor “migratie” is het bijzonder cynisch juist deze Zweedse madame eruit te pikken. Immers: Zweden is intussen bij vriend en vijand berucht voor de (on)veiligheid te wijten aan de ongebreidelde toestroom van migranten.