De nullenzender analyseert uw betaalde belastingen

242 miljard euro. Kortom: de gepensioneerden zijn degenen die de staatskas leegroven, gevolgd door de onverantwoordelijke zieken, die profiteren van ‘s lands vrijgevigheid. En het onderwijs. De uitgaven aan vakkrachten worden geminimaliseerd. Hen hoeven immers geen pensioenen, medische zorg en onderwijs verstrekt te worden. Ook de extra-legale pensioenen van de dikke nekken in de parlementen worden niet vernoemd. Of de Coburgers die royaal op onze kosten leven.

Ach… we hadden van de nullenzender niets anders verwacht.

Uit deze analyse van twee jaar geleden blijkt dat het in 2018 “slechts” om 236 miljard euro ging. Kijk even mee hoe en of de belgische staat het beheerde “als een goede huisvader”.