De kermis wordt beveiligd (!?)

Het gaat hier voor de verandering eens niet over de Sinksenfoor in Antwerpen.  In IJmuiden staat ook een kermis, maar daar bleek het niet langer plezant.  Niet dat de buurtbewoners een klacht wegens geluidsoverlast hebben ingediend, maar wel omdat Marokkaanse jongeren (in Nederland mag men de daders nog noemen en verstopt men zich niet achter het bekende allesomvattende, vage ‘jongeren’) de kermisgangers lastig vielen.

Meisjes in botsautootjes werden door de lieverdjes bespuwd, klanten van de supermarkt in de buurt werden met brood bekogeld. Dreigende sfeer.

Verveling.  Gemiste kansen. Frustraties.  Discriminatie.  Racisme.  U kent de gekende excuses voor dit wangedrag.

De kermis wordt intussen beveiligd. Moeten we dit blijven pikken?

De Telegraaf

Haarlems Dagblad

3 gedachten over “De kermis wordt beveiligd (!?)

  1. Minder Marokkanen, zei Wilders, en hij kreeg de wind van voren in links NL, zelfs van zijn eigen mandatarissen, absurder is niet mogelijk. Of toch? Nu keren ook de NLse joden zich tegen hem, nadat hij notabene al jaren Israel loopt te verheerlijken. Ik vraag mij af hoe lang het VB nog in het linkse joodse gat gaat kruipen?

    http://www.niw.nl/een-rode-kaart445/

  2. Gemiste kansen , discriminatie , racisme en Frustraties dat zijn de lievelingsuitdrukkingen en verontschuldigingen van de correcte partijen voor dat soort krapuul . Ik zou dat willen vertalen als “””” Gemiste kansen”””” , schoolmoeheid reeds vanaf de kleuterklas “”””Discriminatie””””” , voor wat zijn ze goed , wat kunnen ze , misschien in een beschutte werkplaats , ping pong balletjes wit schilderen ! “”””Racisme””””” een woord dat dertig jaar geleden niet bestond maar nu volop in de mode is “””Frustraties””” Die heb ik ook ! telkens als de correcten het gedrag van dat krapuul trachten te verontschuldigen met de begrippen , in hoofding De grote schuld ligt bij de ouders die blijkbaar heel goed kunnen neuken maar geen fluit verstand hebben op welke manier zij hun producten moeten opvoeden . Hun bijbrengen dat respect , kennis , beleefdheid en dergelijke beschavingskenmerken , de sleutel is voor een menswaardige toekomst , is blijkbaar iets , wat niet in hun Koran staat Dat is natuurlijk niet zo eenvoudig , een inspanning leveren , er iets voor doen dat is voor de ”’ liever lui dan moe “”” , cultuur een probleem ! Maar waarom zouden ze ! Zolang ze kunnen schuilen onder de correcte vleugels . Zolang vele van onze begripvolle Noorderbroeders klacht neer leggen tegen “minder , minder , minder” krijgen ze gewoon wat ze verdienen , meer , meer en meer en ze zullen het krijgen ook. Met mijn verontschuldigingen voor diegenen die wel iets van hun leven willen maken , die ons wel respecteren en de naam “mens” waardig

  3. Het staat (verdorie) in de koran: “Maak geen vrienden onder de ongelovigen”.
    Maar… wàt zou men eigenlijk willen van een soort-ongeletterden waarvan een “hoge functionaris” … zie verder de titel zoals het te vinden is op youtube: “Senior Saudi Cleric Al-Fauzan: The Sun Revolves around the Earth”.
    Saoedische “Geestelijke Ouderling” Al-Fauzan : De zon draait om de Aarde. (Want dàt staat aldus in de koran geschreven, dus DOOR ALLAH-zèlf) —> 🙂 Doch, niet lachen hoor, want dàt staat eveneens in het Oude Testament van de bijbel (toen Josaphat gebood de zon te doen stilstaan over een dal, zodat de Israelieten hun vijand volledig kon verslaan éér het tè donker was om vriend & vijand te onderscheiden) 🙂

Reacties zijn gesloten.