De Kalief heeft nu een eigen volkslied

Eergisteren werd de Kalief der Ottomanen, Recep Tayyip Erdoğan, tijdens een ceremonie welkom geheten door de Ottomaanse militaire kapel met het “Nieuwe Turkse Volkslied” dat hem hiermee huldigde als “Onze Leider”.  In Duitstalige gazetten wordt hierover bericht als  “Unser Führer”!  
In zijn toespraak alludeerde Erdoğan naar de tekst van het lied “De strijd voor het Nieuwe Turkije is onze Rode Appel.”, waarmee hij verwees naar het mythische Turkse land.  “Rode Appel” is het symbool van het pan-Turkisme, een ideaalbeeld, een metafoor voor de Turkse wereldoverheersing.

“De Turkse natie is je trouw, Erdoğan, de laatste schakel van de gouden ketting.” 

De tekst van het nieuwe nationaal volkslied prijst Erdoğan als “Onze Leider”, opvolger van het rijtje Turkse landsheren, kaliefen en sultans, die hem vooraf gingen: Attila de Hun, Oghuz Han, Alparslan, Osman Gazi, stichter van de dynastie van het Ottomaanse Rijk,  Mehmet de Veroveraar, Selim I, Suleiman de Prachtlievende, Abdulhamid II and Mustafa Kemal Atatürk. Tevens steunt de tekst een volledig presidentieel systeem in plaats van het huidige parlement.

En de Kalief zag en hoorde dat het goed was.

Hürriyet

14 gedachten over “De Kalief heeft nu een eigen volkslied

 1. Een nieuw Turks volkslied met Erdogan als orgelpunt ! Als dat onze koning Flup (den eerste ) maar niet op rare ideeen brengt en een aanpassing vraagt voor het Belgisch volkslied , of den brabançonne en zijne doorluchtigheid Flup laat uitschijnen , als de enige , echte koning , de leider , de gezalfde in schittering boven al zijn voorgangers : Leopold I , koning geworden via bemiddeling van de VDAB ……Leopold II , de negermassamoordenaar die geen graten zag in racisme…. Albert I , pour les flamands la meme chose …..Leopold III , werd naar de exit geschoven , Boudewijn I , de bijna heilig verklaarde , Albert II …die de fratsen van zijn “deugniet” en de resultaten ervan niet wil toegeven .

 2. Nog een wonder dat Atatürk, de islamhater, er nog in voorkomt. Die zei toch dat islam als een rottend paardenkadaver is dat door zijn stank de hele omgeving verpest?

  • Wel Frans, het is reeds lang geleden dat ik jou eens gelijk moest geven, maar ditmaal heb je het dubbel & dik verdiend hoor.
   Moestafa Kemal Atatürk heeft eigenlijk “jammerlijk gefaald” want hij wilde van het achterlijke Turkije een moderne, westerse staat maken, … één van zijn dochters was ooit de éérste vrouw dat een pilotenbrevet haalde. Ook was hij berucht om zijn smaak wat mooie dames betrof, en… tenslotte heeft hij zich…(op z’n Westvlaams) : dood gezopen.

 3. Wordt Erdogan, niet bejubeld door gans EU-links? Zijn daden en optreden doet heel sterk denken aan Hitler, wat nog eens de overeenkomst legt tussen Links, Nazisme en Islam.

  • Kan je mij die overeenkomst aantonen, want je kan natuurlijk veel beweren als niemand het bewijs vraagt.
   Ik vind ze niet, daarom : kan je ze mij opsommen?

   • De verering en machtsconcentratie rond hun persoon. Het uitschakelen van personen en middelen die niet akkoord gaan of gingen met hun politiek. Het uitbreiden van hun legers en de bedoeling om meer territorium te veroveren. Waar Hitler de theorie van de Übermensch gebruikte heeft Erdogan de islam om zijn volgelingen in hun zogezegde meerwaarde te doen geloven.
    Voor bovenstaande stellingen feit voor feit aan te tonen is een verhandeling nodig van ettelijke bladzijden, maar ik dacht wel dat ieder die de geschiedenis van Hitler in grote lijnen kent en de opgang van Erdogan een beetje heeft gevolgd de gelijkenis tussen beiden ziet.
    Och ja, niet te vergeten hun antisemitisme is natuurlijk ook een punt.

    • Ik zou zelfs het woord “Uberturkenmensch” in de mond durven nemen met Erdogan als groot voorbeeld !

    • Wes,
     in een niet democratisch stelsel – zelfs bij republieken waarvan je zou mogen verwachten dat ze democratisch zijn – concentreert de macht zich bij koning of leider, opgebouwd naar het principe ‘het volk in zijn staten(gilden) de leider in zijn raden(afgevaardigden van die gilden)’. Dat een man/vrouw vereerd wordt is niet opgedrongen, het is een vrije keuze. De hulde blijken aan een Mao of Stalin was geen verering maar een verplichting.
     Dat Hitler het woord ‘Übermensch’ in de mond wordt gelegd past in de anti-Duitse propaganda. Het woord komt van Nietzche die het gebruikte in zijn ‘Also sprach Zarathustra’ die vond dat de ontwikkeling van de mens nog in zijn kinderschoenen stond en die mens tot veel meer in staat was. Hij schreef ‘de mens staat tegenover de übermensch als de aap tegenover de mens’. Ook ‘die Juden sind unser Unglück’ dat men aan Hitler toeschrijft stamt niet van hem maar de van liberale politicus Teitschke uit de tweede helft van de 19 e eeuw. Hitler sprak over Germania en het Arische volk waarvan hij vond dat het tot meer in staat was dan bepaalde andere volkeren, en als ik de reacties op dit blog lees getuigen ze van dezelfde opvatting tegenover bepaalde stervelingen uit bepaalde landen, Vlamingen, Noren, Denen, Fransen, Engelsen, Italianen, Spanjaarden enz. deelde hij dezelfde kwaliteiten toe.
     Duitsland is nooit een imperialistisch land geweest in tegenstelling tot Engeland, Frankrijk, Spanje, het Ottomaanse Rijk. Het wilde gewoon de van oorsprong Duitse gebieden terug die het door het Verdrag van Versailles ontnomen waren. Over Schlesiën, dat tot de Tschechische staat behoorde en waar de overheid het recht op zelfbestemming aan zijn Duitse burgers weigerde en die bovendien onder dwingelandij leefde, heeft hij met Engeland en Frankrijk onderhandeld wat in 1938 tot het Münchner Abkommen leidde, dat een waardevol vredesverdrag was. Toen kwam de hetze van de vrijmetselaar Benesch en zijn logebroeders in Frankrijk en uiteindelijk was dat verdrag nog een stukje papier.
     Hetzelfde voor Pommeren en de vrije stad Dantzig. Jaren is met de Poolse regering onderhandeld om tot een oplossing te komen, voorstellen die door Polen steeds werden afgewezen. In 1939 volgde de oorlogsverklaring van Frankrijk en Engeland omdat hij door de corridor naar Dantzig trok. Normaal had je in het nabije verleden een dergelijke oorlogsverklaring tegen Rusland mogen verwachten omdat het de Krim annexeerde.
     In 1936 ontstond het Haavara Abkommen (ha’ avarà = Hebreeuws voor transfer) dat duizenden joden een georganiseerde transfer naar Palestina mogelijk maakte met het meenemen van hun have en goed of de tegenwaarde daarvan. Analoog met de aard van transfers die Herzl in zijn ‘Der Judenstaat’ had vastgelegd. The Jewish agency was daarin betrokken partij. Het betrekken van Palestina in de oorlog door de Britten maakte de verdere transfers onmogelijk. De transfer van hun vermogen konden ze desalniettemin door Intria in Londen via het inschakelen van neutrale landen verder bewerkstelligen.
     Verder had je nog het Rublee-Wohltat-Abkommen in 1939 met hetzelfde oogmerk. In Engeland werd daarvoor een genootschap gesticht met een kapitaal van 1 miljoen dollar, waarvan de directeur de Belgische eerste minister Paul van Zeeland was. Rublee schrijft : ‘de Duitsers vervulden al hun verplichtingen, en tot augustus 1939 werd ook langs joodse zijde al het vereiste gedaan. Door de oorlogsverklaring stuikte alles ineen.’

     Klein detail : Herschel Grünspan, oorspronkelijk Grynszpans, die in 1938 in Parijs de Duitse ambassadeur von Rath neerschoot werd in 1940 weliswaar aan Duitsland uitgeleverd, waar hij volgens bepaalde bronnen zonder vorm van proces werd omgebracht, dook terug op in Parijs in 1945 onder een valse naam omdat de zaak in Frankrijk nog niet verjaard was. Zijn familie emigreerde naar Israël. (Bron :Friedrich Grimm, Politische Justiz, Oldendorf 1974 Zum Fall Grünspan blz. 117-124)

     • Grote fout geschreven, Schlesiën moet natuurlijk Sudentenland zijn.
      Nog een bijkomende opmerking : men steunt zich in verband met de Duitse wereldheerschappij op een lied dat men lichtjes aangepast heeft, ‘Und heute Hört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Vandaag HOORT ons Duitsland en morgen de hele wereld. Men verbasterde het naar Und heute GEhört uns.. vandaag BEhoort ons. Duitsland en morgen de hele wereld, wat een wereld van verschil betekent. Horen en behoren.

     • Dat de Fransen, Italianen, en Spanjaarden Ariers zijn heb ik nooit geweten. Vlg de nazi’s waren de Ariers de Germanen, de andere Europeanen zijn Latijns.

 4. Het nieuwe volkslied is eerder te zien als een klucht. Zoals men in de volksmond zegt:”Als het in de kop geslagen is…is het hopeloos.”
  Belangrijker is echter de steun van Erdogan aan ISIS. Hierbij dient men te weten dat Turkije lid is van de Nato, en dus in feite steun verleent een vijand die daar nu door de Nato wordt bevochten(officiëel althans).
  http://joostniemoller.nl/2014/11/erdogan-bevoorraadt-isis-onthullende-reportage/
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/08/isis-we-hadden-het-niet-zonder-erdogan-kunnen-doen/
  http://www.thetower.org/1493-erdogan-trying-to-hide-evidence-of-involvement-in-supporting-terrorism/
  Erdogan is bij deze steunverlening echter in goed gezelschap. Zie bruggetje!!!
  http://www.theoccidentalobserver.net/2015/02/un-reveals-israels-support-for-isis/
  Dit illustreert dan ook dat er achter de schermen andere “coalities” aan het werk zijn, dan op het eerste zicht duidelijk is.
  Dit wordt ook geïllustreerd door de weigering van de VSA om de Armeense genocide ter erkennen , en dit louter omwille van “geopolitieke” belangen, in het Midden Oosten waar Turkije een sleutelrol in speelt.
  Zie bruggetje!!!.
  http://www.defenseone.com/politics/2015/04/heres-why-us-wont-recognize-armenian-genocide/109864/
  Er zijn dus blijkbaar goede en slechte genocides!!!
  Of stelt zich het probleem omwille van het feit wie er werkelijk achter deze Armeense genocide schuil ging, en wie er nu de werkelijke macht in handen heeft in de VSA!!!!
  Het nieuwe paleis.. het volkslied.. enz… dienen dan ook om de aandacht af te leiden van wat er zich werkelijk afspeelt achter de schermen=corruptie,terrorisme.. mensen- wapen- en drughandel….=misdadige toestanden die tegen het Westen zijn gericht, en waaraan ijverig wordt meegewerkt door de Turkse vijfde colonne in het Westen.

 5. ‘Vandaag HOORT ons Duitsland en morgen de hele wereld.’
  Bedoelden ze daarmee niet hun kanonnen?

Reacties zijn gesloten.