De hordenloop van het BurgerforumEU

EUSSR
Het burgerinitiatief dat oproept tot een referendum om verdere overdracht van bevoegdheden aan de EU te voorkomen heeft op 5 maart de benodigde 40.000 handtekeningen gehaald.

Nu zou theoretisch dit onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer moeten komen en zou er gehoor gegeven moeten worden aan dit verzet vanuit de bevolking.
Dit signaal is leuk maar ik kan jullie nu al vertellen dat er nog behoorlijk veel hindernissen op de weg naar de directe democratie liggen.  Naast de 40.000 steunbetuigingen zijn er nog meer regels opgesteld om een debat doorgang te laten krijgen.
Eén van de voorwaarden is dat het voorstel nieuw moet zijn en niet tijdens de laatste twee jaar aan de orde is geweest in de Tweede Kamer.
Bij deze regel loopt alles al spaak voor dit burgerinitiatief. De overdracht van bevoegdheden aan de EU is in de afgelopen jaren al vaak genoeg besproken in de Tweede Kamer. Recent heeft het huidige kabinet ook een onderzoek ingesteld met betrekking tot het functioneren van de EU en de overdacht van bevoegdheden.

En al wordt dit burgerinitiatief behandeld in de Tweede Kamer: een Tweede Kamer- meerderheid schiet  deze initiatieven toch bijna altijd weer van tafel.

Dus, maakt dit burgerinitiatief voor meer soevereiniteit van Nederland en tegen meer overdracht van bevoegdheden aan de EU een kans? Deze kans is eerder klein. En hier komt ook nog bij dat onder andere de Eurofiel en afgezant van de meest anti democratische partij (d66) Gerard Schouw dit initiatief gaat beoordelen aan de hand van de eerder besproken voorwaarden.
Het wetsvoorstel dat een raadgevend referendum mogelijk maakt moet nog door de Eerste Kamer. Schouw rekent erop dat dit voor de zomer zal gebeuren.

Het wetsvoorstel moet het mogelijk maken dat burgers het kabinet kunnen adviseren over nieuwe wetten. Dat betekent dus ook over toekomstige wijzigingen van het EU-verdrag. Daarvoor zijn dan wel 300.000 handtekeningen nodig. ‘Eigenlijk moeten al die handtekeningen die nu verzameld zijn straks onder zo’n verzoek komen’, zegt Schouw.

Surf naar https://www.burgerforum-eu.nl/ewald-engelen-op-radio-1-over-40-000-handtekeningen/  voor een NOS-interview met de woordvoerder van BurgerforumEU, hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen. Het gesprek begint op 35 min en 35 seconden.
Blijf dus massaal ondertekenen: https://www.burgerforum-eu.nl/

Had de kiezer de PVV van Geert Wilders meer mandaten gegeven tijdens de verkiezingen, dan had het er nu een pak beter uitgezien.

Floriaan Terbeke

Bron: verzamelde berichtgeving en bewerking  van diverse media