De hoogste theoloog kent alles van aardbevingen

Een zinspeling die onze redactie zich veroorlooft op de titel in de kwaliteitskrant DS, die stelt dat Erdogan te veel met zichzelf bezig is, bijgevolg nu in de herverkiezingsproblemen zit omdat zijn regering niet snel en adequaat genoeg reageerde, en vervolgens vlotjes de schuld in de schoenen van zijn regeringsmedewerker gaf:

‘De hoogste ambtenaar voor rampenbeleid is een theoloog. Hij kent niets van aardbevingen.’

Niets van aan. Het is “De Dag des Oordeels” die zijn intrede doet. Tektonische platen worden met een vingerknip van Allah in de ene of andere richting geduwd. Soms met een klein duwtje, soms met een grotere duw. Kwestie van de zondaars wakker te schudden opdat ze hun levenswijze veranderen, zich volledig overgeven aan de genade van Allah, vooraleer het te laat is, vooraleer ze zullen beoordeeld, veroordeeld worden op de “Dag des Oordeels”.

Schakel ondertiteling en vertaling in via icoontjes onderaan. En probeer niet te panikeren…

Geïntrigeerd door de inhoud van bovenstaande video in het Engels, trok onze verslaggever, expert wereldreligies, op zoek naar meer duidelijkheid over het onheil dat ons te wachten staat. Bij “Kleine Tekenen” (… waaraan men een op komst zijnde Dag des Oordeels kan herkennen) vernemen we o.a.:

 • Rampen zullen toenemen (kijk naar de talloze stormen, aardbevingen, vulkaanuitbrastingen, modderstromen, vliegtuig -, trein-, verkeersrampen ect).
 • Moorden zal toenemen, waarbij degene die gedood wordt niet weet waarom hij gedood is (zinloos geweld en onschuldige mensen die niet eens weten waarom hun land wordt gebombardeerd etc).
 • Gierigheid zal toenemen in de harten van de mensen.
 • Eerlijkheid verdwijnt, men zal diegene geloven die liegen en niet degene die de waarheid spreken.Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de profeet (Sallalahoe ‘Aleihi Wassalaam) heeft gezegd: “Voordat het Uur komt zullen er jaren van bedrog en misleiding zijn, waar een eerlijk persoon niet geloofd wordt en een persoon die liegt gelooft zal worden; en de onbenullige zal het voor het zeggen hebben.”(Ahmad)
  Iemand zal wensen in het graf te liggen dat hij passeert vanwege de grote fitnah (verdeeldheid, onenigheid en ellende).
 • Weelde zal toenemen totdat een persoon zijn Zakat (armenbelasting) niet kwijt kan. Als hij het aanbiedt aan een persoon zal diegene zeggen dat hij het niet nodig heeft.
 • Mensen zullen wedijveren in het bouwen van mooie en grote gebouwen.
 • Vrouwen zullen gekleed zijn maar toch zijn ze naakt.
 • Aardverschuivingen nemen toe.
 • Valse getuigenis zal normaal zijn.
 • Homofilie zal toenemen
 • Enz.

En dat zijn dan nog maar de “kleine tekenen”. Als bovenstaande niet beperkende lijst “kleine” voortekenen zijn, dan zullen we best nog ergens een priester zoeken om te biechten te gaan en absolutie te krijgen vooraleer we onze Schepper aanschouwen. Of valt onze “Dag des Oordeels” op een andere datum dan die der moslims?

Bron: https://www.islamieducation.com/de-tekenen-van-de-dag-des-oordeels/