De ene hand (EMA) wast de andere (pharma)

Hand - Tegel + Spreuk | TegelSpreuken.nl

… of hoe de pharma-industrie de wissels zet bij het EMA (European Medicines Agency), het Europees Geneesmiddelenbureau.

Het EMA is voor de goedkeuring én toelating van medicijnen zeer belangrijk en bijgevolg ook zeer machtig.

Mevr. dr. Emer Cooke werd midden november 2020 tot voorzitster van het EMA besteld, afgehaald en bevestigd in haar ambt. U moet weten dat mevr. Cooke jarenlang een sprekend reclamebord – een lobbyiste, zegt men in hedendaags Nederlands – voor de pharmabedrijven was die nu aan haar deur kloppen om een toelating voor hun vaccins te krijgen én – de ene hand wast de andere – “na een grondig en gewetensvol onderzoek” hun toelating krijgen. Men kan het vergelijken met de rechters bij het Geweten van Europa, die voorafgaande aan hun benoeming, uit de Sorosruif mochten eten. Ook daar volgens het adagio: het ene plezier is het andere waard…

Men kan zich dus afvragen of en hoe geloofwaardig het EMA eigenlijk is. Gerald Hauser, FPÖ-volksvertegenwoordiger, bond de kat de bel aan:

“Mevr. Cooke is verantwoordelijk voor het EMA-budget (2020) van 306 miljoen euro. Weet u hoe dat budget tot stand komt? 91% komt uit taksen van pharmabedrijven. Bekijken we even haar c.v.: ze is sinds 1985 op verschillende hoge posities bij de pharma-industrie actief geweest. Van 1991 tot 1998 was ze voorzitster van het EFPIA, het European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, hét reclamebureau der grootste Europese pharmabedrijven. Ze heeft gedurende 8 jaar gelobbyd voor de “big 30”, de 30 grootste, van de pharma-industrie. En wie waren haar opdrachtgevers? Raad eens… Pfizer, AstraZeneca, Novartis, Johnson & Johnson enz…enz… Dus, mevr. Cooke die midden november 2020 tot voorzitster van het EMA “verkozen” werd, heeft heel haar professioneel leven voor de pharma-industrie gewerkt, heeft als leidinggevende gelobbyd voor de pharma-industrie… En diezelfde mevr. Cooke is dus nu verantwoordelijk voor de toelating en de controle der werkzaamheid van inentingsstoffen – ook van AstraZeneca.

Waarde collega’s, wat zou men bij een dergelijk geval over een parlementair zeggen… “vriendjespolitiek”, “omkoping”… ?

Denk daar eens over na als in de toekomst het EMA aangevoerd wordt als een deugdelijkheidsbewijs van medicijnen.”

Meer info? Klik op https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/european-medicines-agencys-interaction-industry-stakeholders-biennial-report-2018-19_en.pdf

Na de Brexit verhuisde het EMA naar dit Amsterdams bescheiden stulpje:

2 gedachten over “De ene hand (EMA) wast de andere (pharma)

Reacties zijn gesloten.