“De crisis is voorbij”

Wij beweren dat niet.  De EU zegt dat. 

Schengen moet zoals vanouds functioneren zonder grenscontroles.  Want je moet al van slechte wil zijn om nog gewag te maken van een toeloop uit de Prachtlanden.  Niet toevallig dankzij de bijdrage ‘opkuis’ van onze importsecretaris.

Nochtans is de EU nog altijd quota aan het verdelen om de welkome vakkrachten over de EUropese arbeidsmarkt te hervestigen.