Cyclus

HET THEMA DAT WIJ VOOR DE VERKIEZINGEN WILLEN….

Deze late februaridagen lijkt het al helemaal lente; alsof God met de klimaat-spijbelaars is.  Telkens weer wordt de waan van het ogenblik tot objectief strijdpunt verheven.  In plaats van een beetje gelukkig te zijn over de stralende atmosfeer worden we door “het nageslacht” bedreigt met de Apocalyps.  Gisteren werd er paniek gezaaid, vandaag stond het al een meter hoog.

De overheden in dit surrealistisch land Belgie, hebben hun les van Stalin goed geleerd….  Toen deze in de dertiger jaren de “Grote Zuivering” begon, rekende hij op de donkerste lijnen van het Communistisch Manifest (boek van Friedrich Engels en Karl Marx).  Om de communistische omwenteling te doen slagen zijn alle middelen goed; en Stalin gebruikte de hulp van de onderwereld om de terreur te vergroten.  Zo is het in Belgie, gegeven het klimaat, dan ook mogelijk dat een bepaald volksdeel sedert  geruime tijd wegkomt met wetteloosheid..

Ik lijst nogmaals enige punten op, die wetens en willens getolereerd worden door het Belgisch regime :

  • Een oplossing voor het klimaat is een grotere deelname aan het openbaar vervoer.  Nu  is het zo dat vnl. rond de grote steden ongeveer de helft van de reizigers zwart rijdt bij de Lijn.

Controles zouden tot raciale opstootjes kunnen leiden…  Wanneer er toch boetes worden uitgeschreven, dan worden die door de bepaalde doelgroep niet betaald.  Het gevolg is dat “de Lijn” vierkant draait en vele werknemers het niet meer uithouden.  Een mank openbaar vervoer…

  • De strijd tegen het sluikstorten en drugsafval dumpen wordt met beperkte middelen
  • gevoerd.   Er is nauwelijks een groter probleem dat de levenskwaliteit en de natuur aantast!  Nochtans vindt de bepaalde doelgroep dat betaalde vuilnis-verwerking en recyclage niet voor hen bedoeld is.  Ze verlaten er hun woonblokken soms zelfs niet voor, zoals her en der aan de voet ervan blijkt.  Met grote moeite worden er al eens overtreders geklist, maar de boetes die daarna zouden moeten betaald worden……ho maar…  Grote bevolkingsgroei geeft dus stijgende vorm van vervuiling van openbare ruimte.
  • De verhouding van verkeersboetes Vlaanderen versus Wallonie is geschat 1/20.  Er zijn bvb. geen twintig fietsers in Wallonië beboet voor rijden zonder licht.  Dhr Ben Weyts stond voor kort om de andere dag nieuwe traject-, bewakings- en financiële beslissingen aan te kondigen (in Vlaanderen)   Maar als men in het Parlement vraagt hoeveel van de boetes er betaald worden blijkt dit een eind onder de 50% te liggen.  Boetes worden niet geïnd bij de “bepaalde doelgroep”, geen raciale onrust aub.

De partijen die de laatste decennia aan de macht zijn, steunen zoals Stalin, het schorem, door deze op talloze domeinen ongestraft hun gang te laten gaan.  Een laatste voorbeeld : voor de rellen vorig jaar in Molenbeek is er niets en niemand verontrust, wat ook in politiekringen tot grote woede geleid heeft.

Deze regering, een sociaal-economische, heeft een overheidstekort van 3,2% van het BBP.  Ondanks de lage rente en de aantrekkende economie stijgt de staatsschuld aan 507 euro/seconde.  Kijk via Google op de staatsschuld-meter!   Nochtans is men met een grote “werf” bezig, achter de schermen, nl. een coalitie voorbereiden die de bereikte autonomie van Vlaanderen terugschroeft.  Het is zoals met de inwijking: door heel Calcutta naar hier te halen worden we zelf Calcutta.  Voor België is het zo dat de unitaristen/belgicisten niet zullen rusten totdat we het economische peil van Wallonië bereikt hebben….   En Wallonië is pleite.

Eigenlijk doen de Vlaams-nationale partijen te weinig, in aanloop naar de verkiezingen.  Ze spannen de wagen voor het paard.  Daarom nogmaals het HOOFDTHEMA voor de verkiezingen aub:  alle stoere voorstellen en verkiezingstoespraken zijn zonder praktisch nut, als men niet eerst en vooraan de totale onafhankelijkheid van Vlaanderen stelt.  De voorbije legislatuur heeft getoond dat elke regering, sinds het begin van België, de belangen van Wallonië en Franstalig Brussel vooraan stelt.  Daar heeft de deelname van de N-VA geen jota aan veranderd.

Daarom het verzoek aan N-VA: Vlaamse macht wordt slechts opgebouwd met Vlaams-bewuste medestanders en niet met belgicisten.  En de Vlamingen hebben geen boodschap aan arrogant narcisme van een partijleider.

Als Groen aan de macht komt betalen we ons blauw, worden we rood van woede en slaan we paars uit omdat de Belgische staat terug unitair wordt!!!

Jos Wouters, Boom