Copy-Alliantie…

… schikt zich naar de belgische wetmatigheid

Permalink voor ingesloten afbeelding

Zo stelde onder meer voormalig procureur-generaal Liégeois in zijn mercuriale van 2011 dat “het genot van uitkeringen tot een cultuurverschijnsel is verheven bij grote groepen migrantenpopulaties.”   

“In plaats van de Vlaamse werkgevers onterecht van discriminatie te beschuldigen, had de minister-president werkonwillige allochtonen moeten oproepen om zich beter aan te passen, beter hun best te doen om  onze  taal te leren en meer ambitie te tonen in onze samenleving. Ik hoop dat de huidige oproep van de minister-president niet gevolgd wordt door de zoveelste maatregel van positieve discriminatie.

Het Vlaams Belang verzet zich met klem tegen het beleid van positieve discriminatie, zoals dit overigens reeds werd georganiseerd door de voorbije Vlaamse regeringen. Wanneer etnische afkomst het haalt op bekwaamheid leidt dit steevast tot een nieuwe discriminatie, de discriminatie van de autochtone Vlaming.”

Meer hierover…

FVE

2 gedachten over “Copy-Alliantie…

 1. Zolang de media zich niet onafhankelijk opstelt, door kritiekloos de uitspraken van de politici als zoete broodjes verkoopt, zal de mening van het Vlaams Belang niet weergegeven worden. Al staat TVG op zijn hoofd en verklaart hij dat hij de scherpe kantjes van het partijprogramma zal bijschaven;toch zal de media en de politiek verder gaan met de cordon médiatique , het cordon sanitaire en verhaaltjes uit de mouw schudden van “uit goede bron, volgens insiders, iemand die anoniem wenst te blijven,…”. Deze ondemocratische positie is voor hen de gemakkelijkste wijze om enige oppositie uit de weg te ruimen

 2. Obama gaat islam verdedigen tegen ISIS! EU volgt Obama en graaft zijn eigen ondergang. 

  Obama zegt de VS extra militaire steun toe aan ” niet-extremistische rebellen” in Syrië. Voor opleiding en bewapening van ‘gematigde’ rebellen wil Obama 500 miljoen dollar (ruim 386 miljoen euro) uittrekken.

  De training moet in Saudi-Arabië plaatsvinden. Lekker, dit is allemaal prachtig geregeld. Timmermans kan nu zijn beste vrienden veiliger bezoeken. Obama heeft onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een vredelievende religie, maar om een oorlogsdoctrine die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt. Vanaf het begin is de islam verspreid in 57 staten via jihadistische oorlogen, wat nu ook ISIS doet!

  Moslims lachen zich rot om de naïviteit en domheid. In landen als Saudi Arabie en Katar en in alle andere islamitische landen worden christenen vervolgd en bedreigd, dit is niet beter dan de ISIS…

  Onze samenleving wordt bedreigd omdat onze tolerantie en onze generositeit tegenover andere landen en culturen door intolerante mensen wordt gebruikt om er intolerantie mee te bevorderen. Dit is een zwak punt in onze samenleving dat eindeloos kan worden misbruikt. De problemen van islamitische bloedzuigers zijn dus steeds indringender besef ons nu noodzaken om actiever en krachtdadiger op te treden. Drastisch andere koers gaan varen is onvermijdelijk om eigen cultuur niet te gronde richten, die dan zal worden verdrongen door de cultuur van de islam. 

  De islam is hypocriet, niet de sektes!
  westerse samenleving proberen te combineren met de mohammedaanse doctrine is een gevaarlijke proces. Dat het afwijzen van westerse normen en waarden centraal staat in de Islam, heeft grote implicaties:alle jihadistische activiteiten zijn gebaseerd op de Koran. Zoals decennia al overtuigend blijkt, is de doctrine en ideologie Islam een ideale, jihadistische voedingsbodem voor het zaaien van blinde haat, het oproepen tot terrorisme en het uitvoeren van aanslagen en volkeren moord, voorbeelden te over. Hiermee wordt het aangegeven dat het islamitische doctrine de oorzaak is van jihadisme.

  Obama ontkent dat ISIS, AL-QAIDA en HAMAS de islam vertegenwoordigen. Hij propageert weer dat de islam beter is dan de totalitaire dictatuur van ISIS!
  D66, SP, PVDA, CDA, VVD en GL steunen Obama’s gedachtegang.
  Hieruit blijkt weer, dat de islamisering wordt door de corrupte politici aangemoedigd. 
  Alle islamofielen, eurofielen zoals, D66, SP, PVDA, CDA,GL politici en vele anderen zijn verantwoordelijk voor de teloorgang van de westerse waarden en de invoering door onze eeuwenlange vijandige ideologie.. De regeringen in Nederland, die zoveel moslims binnen hebben gelaten en hen een tweede paspoort hebben gegeven, hebben Nederlanders ten prooi gesteld aan massa moslims die een jihad oorlog aan voorbereid zijn.
  In Europa opereren tot nu toe vooral de zogenaamde vreedzame activisten.

  Complete waanzin. Saudi-Arabië is nog steeds de ergste dictatuur van deze planeet, Saudi-Arabië is helemaal niet beter dan de ISIS. Inmiddels zijn er her en der, zo niet overal in alle moslimlanden, etnische religieuze en ideologische zuiveringen gaande. Overal in de moslimwereld vind je onderdrukte minderheden. In Pakistan worden christelijke kerken gebombardeerd, in Libië zitten de gevangenissen vol met de andersdenkenden: dan kan je niet verdoezelen, dan moet je de islam laten hervormen…

  Obama’s plannen tegen de ISIS gaan weer niet werken. Bij de kern van de problematiek is al een variabel gedefinieerd die alleen maar naar de onvermijdelijke mislukking kan leiden.

  Obama beweert dat de moslims slachtoffers zijn van ISIS, hij propageert dat de ISIS geen islamitische organisatie is!

  Obama en zijn socialisten proberen de illusie te wekken dat Moslims gematigd aan het worden zijn. In werkelijkheid zijn er verschillende sektegroeperingen die alles kunnen doen wat ze willen.
  Niet-extremistische rebellen in Syrië, Saudische ministeriële organisaties, Turkse islamitische bewegingen, Marokkaanse Moskee organisaties, hun zusterorganisaties uit Irak, Syrie, Pakistan, Iran, libanon etc..etc.. dergelijke paramilitaire groepen schieten als paddenstoelen uit de grond en bouwen ze allemaal eigen legertjes… Ze hebben zoveel macht dat ze openlijk alle niet-moslims kunnen bedreigen!

  Obama neemt linkse en Saudische, Turkse, Marokkaanse, Katar’se dictatoriale islamitische propaganda over. Dit is juist de kern van hele problematiek, op deze manier worden de jihadisten nog sterker!

  Volgens Obama is ‘Islamitische Staat’ niet islamitisch en ook geen staat, maar „een terroristische organisatie”. „Er is geen enkele religie die het doden van onschuldigen vergoelijkt. En het merendeel van de slachtoffers van ISIS is moslim. Daarnaast is ISIS zeker geen staat. Ze worden door geen enkel land erkend en zelfs niet door de burgers die aan ISIS zijn onderworpen.”

  Zo’n formulering hadden ze ook voor AL-QAIDA en TALIBAN!. Na 13 jaar lange strijd, een complete mislukking als enige resultaat: creatie van nog meer jihadisten, islamisering van nog meer gebieden en TALIBAN, ISIS, AL-QAIDA, HAMAS zijn alleen sterker geworden.
  De extreme domheid en grofheid van Obama blijkt geen enkel probleem voor de Amerikaanse burger.

Reacties zijn gesloten.