Communisme 2021

“Het wooncollectief is het bouwprogramma van de toekomst.”

People's commune - Wikipedia

Als het van de nieuwe Vlaamse bouwmeester Erik Wieërs afhangt dan moeten we met z’n allen in communes gaan leven: dicht bijeen, gunstig voor de verwarmingskosten, rijk en arm dooreen, zeker niet apart, om het “sociaal weefsel” te bevorderen. Samen in een tuin, gezellig, de ene plant boontjes, de ander radijzen. De ene wil in het zonnetje een boek lezen, de ander laat de radio blèren. De ene laat er zijn hond en/of kat zijn gevoeg indoen, de ander legt vergiflokaas om zijn kostbare rapen te beschermen tegen de gravende, plassende, sch… huisdieren. En dan zijn er nog de kindjes, die er lustig kunnen voetballen, spelen, lawaai maken… terwijl de sociaal ongeweven senioren klagen dat ze gestoord worden bij hun middagdutje.

Samen een auto delen. De ene houdt van een propere, verzorgde auto, tekent minutieus op hoeveel km hij gereden heeft en tankt bij. De andere, de wildebras, de je m’en foutist, brengt de stinkende luiers van zijn oogappel naar het containerpark – het containerpark blijkt gesloten – en laat de zijn vracht tot na het weekeinde in de auto achter. “Vergeet” zijn gereden km in het register te schrijven en bij te tanken… hij moet immers toch nog altijd naar het containerpark. Intussen wil een derde participant van dezelfde auto op zondag naar zee met zijn gezin, opent de deur van de wagen en een zwerm vliegen heet hem welkom. De rest van dit ingebeeld verhaal kan u zich wel indenken. Een advocaat doet er gouden zaken.

Vraagje aan de ministers van de “wat we zelf doen, doen we beter” Vlaamse regering. Wie van u gaat na een regerings’zit’ting naar huis met de mededeling aan echtgenote en kroost dat de Vlaamse regering het goede voorbeeld moet geven, bijgevolg verhuizen naar een kleinere woning, zonder eigen tuin, zonder springkasteel, zonder eigen garage, zonder de verzorgde bloemenperken, maar in ruil lawaai, vuil, hinder, een gezamenlijke ruimte met wasmachines – eveneens met een intekenlijst… en een wachtlijst voor het gebruik van de sociale auto?

Moet men een getuigschrift van “op zijn hoofd gevallen en blijven botsen” voorleggen om tot bouwmeester benoemd te worden?

Vlaamse bouwmeester pleit in  ambitienota voor “wooncollectief”: “Compacter gaan wonen”  | VRT NWS: nieuws