Coburger nieuws

omgekeerde kroonCoburger nieuws

Niet moeilijk dat oud-ere-ex-koning Albert en zijn eega hun kat gestuurd hebben…

Uittreksel toespraak koning Filip ter gelegenheid van de nationale feestdag – 21.07.2015

“Dames en Heren, Wij leven in een wereld van interconnectiviteit, ja zelfs van hyper-connectiviteit. De sociale media brengen ons dichter bij elkaar. (…) Dankzij de informatica zullen we in de toekomst ons doen en laten (…) verstandiger kunnen beheren – tegen een lagere kost en een kleinere impact op het milieu.

Maar deze hyper-connectiviteit heeft ook schaduwzijden. Soms overspoelt het virtuele ons leven, alsof de hele wereld bij ons binnenvalt zonder dat wij daar om gevraagd hebben. In de virtuele wereld bestaan tijd en ruimte nog amper en dat zet er ons toe aan om àlles te willen en wel onmiddellijk. Dit kan leiden tot oppervlakkige relaties, die het menselijke cement niet de tijd geven om ‘zich te binden’, zodat wij daar duurzaam op voort kunnen bouwen. Bovendien bereikt dit overaanbod aan informatie ons vaak in de vorm van een geformatteerd ‘kant-en-klaar denken’, soms ten koste van het eigen denkvermogen.

Eerder dan aan kortstondige en oppervlakkige, virtuele contacten, hebben we behoefte aan waarachtige, diepgaande relaties. Alleen in zulke relaties kunnen persoonlijkheid en kritische geest zich ontwikkelen, geven wij het beste van onszelf, kunnen ieders talenten volop tot ontplooiing komen en krijgt ieder van ons de kans om zijn of haar eigen plaats te vinden in de maatschappij.”

Met dank geleend bij De Vierde Onmacht

5 gedachten over “Coburger nieuws

 1. Nu begrijp ik beter waarom zijne koningklijke doorluchtigheid Prins Laurent Akbar , zijn ogen steeds zwaarder werden en uiteindelijk een dutje deed en ik vermoed dat hij niet alleen was

 2. Hij komt, hij komt niet, hij kwam : Jan Jambon, vergezeld van partijgenoot de minister van defensie. De voorspelling van Peter De Roover, tijdens de VVB samenkomst in Boechout, dat ‘den koning’ zou staan tussen drie excellenties met nva partijkaart tijdens het defilé kwam niet uit, alhoewel den koning op het Paleizenplein toch mee ontvangen werd door Siegfried Bracke die de koning, net zoals Jambon een vriendelijk handje gaf.
  Op onze Belgisch/Vlaamse ministers valt dus niets op te merken. Plicht voor alles.

 3. …en de massa zwaaien gretig naar een virtuele koning,..
  Dansen en feesten op een façade,is dat ook geen vorm van ‘religie’?

 4. Wat leert ons Flup?
  Hij leert ons duidelijk dat je het krompraten kan aanwennen, net zoals het gapen en ‘t scheel zien.
  Na veel gezegd te hebben blikt de eerlijkheid je niet tegen. Geen wonder dat ik hem niet kan uitstaan.

Reacties zijn gesloten.