Coburger-nieuws

omgekeerde kroonCoburger-nieuws

Royale appel
Nu koning Albert zijn lint aan de wilgen hangt, wordt zijn dotatie verlaagd tot 923.000 euro per jaar. Dat is drie keer meer dan het loon van de Amerikaanse president Obama. Het pensioen van Albert ligt ook zeventig keer hoger dan het gemiddelde pensioen in dit land. En dat terwijl het vermogen van de Van Saksen-Coburgs geschat wordt op een half tot 1 miljard euro.
Daarbovenop krijgen ze nog tien permanente medewerkers, gratis huisvesting, een buitenverblijf, permanente beveiligingsagenten en wat extraatjes zoals gratis vluchten naar vakantiebestemmingen.

Dat Albert voortaan ook belastingen moet betalen, werd door de regimepers omschreven als een politieke aardverschuiving. Maar van die 923.000 euro wordt amper 200.000 euro belast. Zijn fiscale druk bedraagt daarmee nog geen 10 procent, terwijl die bij de modale burger ergens tussen de 40 en de 50 procent ligt. We mogen dan ook aannemen dat de meeste Vlamingen direct én graag zouden tekenen voor zo’n leuk appeltje voor de dorst.

“Blijde” intrede
Vanaf september dweilen Flup en Matilleke het land af en bezoeken ze elke provinciehoofdstad. Bij die ‘Blijde Intrede’ willen ze de plaatselijke autoriteiten en de bevolking ontmoeten. Toen Boudewijn in 1980 Antwerpen bezocht, moest hij op de loop voor Vlaamse demonstranten. Of het nieuwe koningskoppel straks een even ‘warme’ ontvangst krijgt, weten we over twee maanden. Vlamingen die de koning diets willen maken dat de frankofiele club uit Laken niets te zoeken of te zeggen heeft in Vlaanderen, kunnen Flup en Matilleke vandaag verwelkomen in Leuven. Wij vermoeden dat de Vlaamse Beweging hen op hun eigen manier zal diets maken wat ze over de NV Coburg denken.  Voor de komst van het vorstenpaar zijn er strenge verkeers- en veiligheidsmaatregelen afgekondigd. Zo kunnen alle verdachte gedragingen in de omgeving van het parcours aanleiding geven tot identiteitscontroles of lijfelijke betastingen. Vergeet uw leeuwenvlagjes niet: kleine zwaaivlaggetjes – grote worden als verboden wapendracht beschouwd.  En uw boterhammekes, mocht u tot vanavond de gastvrijheid van het Leuvens cachot mogen genieten.

Wie vandaag niet in Leuven geraakt, kan het blauwbloedig koppel nog aan het werk zien op 24 september in Hasselt, op  27 september in Antwerpen, op 16 oktober in Gent en op 25 oktober in Brugge.

Luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden
In de Kamer wees fractievoorzitter Barbara Pas erop dat het Vlaams Belang bij de aanvang van deze legislatuur een wetsvoorstel indiende om de aanvullende koninklijke dotaties af te schaffen. “Niettegenstaande het protest van de andere oppositiepartijen kon dit voorstel toen niet op hun steun rekenen. Hun protest is dan ook op z’n zachtst gezegd hypocriet te noemen.”

FVE