Cijferdans: Nog meer zand in de ogen

CijferdansOok dit jaar recordaantal ‘nieuwe Belgen’

 Cijfers spreken loze praatjes N-VA en Open VLD tegen

Eind september pakte volksvertegenwoordiger Van Cauter (Open VLD) nog triomfantelijk uit met cijfers waaruit moest blijken dat het aantal nationaliteitsverwervingen in 2013 was gedaald met 97 procent.

Het percentage werd toen overigens prompt en zonder enige kritische toetsing overgenomen door de N-VA, als co-auteur van de ‘strengere’ wetgeving (wet 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken’).

Het Vlaams Belang vroeg aan minister van Binnenlandse Zaken Milquet de cijfers op van het aantal nationaliteitsverkrijgingen voor de eerste helft van 2013 (vraag nr. 1183 van 24 september 2013).

Volgens de cijfers die minister Milquet zopas vrijgaf, verkregen tijdens de eerste helft van 2013 niet minder dan 27.144 vreemdelingen de Belgische nationaliteit (waarbij we dan nog enkele categorieën buiten beschouwing laten die geen nationaliteitsverkrijging vormen in de strikte zin van het woord, bijvoorbeeld in het buitenland geboren kinderen van Belgen).

Ter vergelijking: in heel 2012 werden ‘slechts’ 38.612 nieuwe Belgen geregistreerd.

Wanneer we de cijfers voor de eerste helft van 2013 extrapoleren naar een volledig jaar, komen we uit op 54.288 nieuwe Belgen in heel 2013. Het is meer dan tien jaar geleden dat er nog zoveel vreemdelingen de Belgische nationaliteit verkregen, dat was nota bene vlak na de inwerkingtreding van de beruchte snel-Belg-wet. De wet dus die men volgens de andere Vlaamse partijen onlangs heeft ‘afgeschaft’.

Conclusie: ondanks de inwerkingtreding van de nieuwe nationaliteitswetgeving op 1 januari 2013 is er allesbehalve sprake van een daling van het aantal nieuwe Belgen. De hoerakreten van de andere partijen zullen niet beletten dat we ook dit jaar op een recordcijfer afstevenen.
Meer info: 0477/33.78.96
Filip De Man
Volksvertegenwoordiger

2 gedachten over “Cijferdans: Nog meer zand in de ogen

  1. Het zal de trado’s en collaborateurs (N-VA) van het regime een worst wezen wat, hoeveel, waar, hoe, en wanneer gelukzoekers en economische profiteurs hun belg bewijs krijgen. Het voornaamste is dat ze het plebs maar zand in de ogen kunnen strooien. Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden. Uit de grond van mijn hart hoop ik dat in mei 2014 eindelijk voor goed met deze huichelaars wordt afgerekend. Mijn stem gaat alvast naar de enige echte Vlaams-nationale partij die met heel dit circus wil afrekenen.

  2. Ja Walter, mijn stem gaat ook naar die partij en ik hoop dat in Europa de Euro sceptische partijen een overeenkomst zullen tekenen en in een en dezelfde fractie zullen zetelen en dat het een grote fractie wordt en dat ze zullen kijken naar hetgeen hun bindt en hun kleine verschillen opzij zullen schuiven

Reacties zijn gesloten.