Cijferdans

CijferdansCijferdans

Een modaal gezin (2.4 personen) in in het land b betaalt een luttele  6200 euro meer aan belastingen.  Denktank Itinera heeft dit op basis van cijfers, verstrekt door het  Bureau voor de Statistiek van de EU (Eurostat) berekend.  Dit betekent dat de fiscale druk in 2012 tot 51% van het bbp steeg.

Ter vergelijking:

  • in het land b  41.358 euro belastingen (inbegrepen de belastingen betaald door bedrijven)
  • in Nederland 40.259 euro
  • in Duitsland 34.048 euro
  • in Frankrijk 38.152 euro.

D.w.z. is 6200 euro meer dan gemiddeld in de 3 buurlanden, bruto. De werkgevers betalen in totaal 2,5 keer meer aan de staat dan hun werknemers netto ontvangen, m.a.w. van een brutobedrag van 6200 euro gaat slechts netto 2500 euro naar de gezinnen.

Lees meer bij Itinera