Cijferdans

CijferdansOverheidsschuld
De Belgische overheidsschuld is catastrofaal, al jaren. Vorig jaar bedroeg hij 375 miljard euro = 99,8% van wat alle Belgen samen in een jaar produceren. Van de Europese landen zijn alleen Griekenland (156,9%), Italië (127%), Portugal (123%) en Ierland (117%) er nog slechter aan toe.

Nu berekende De Tijd dat de schuld tijdens het eerste kwartaal 2013 opliep tot 394,2 miljard euro = 104,5% van het bbp. “Waarnemers verwachten dat de overheid participaties in Belgacom, BNP Paribas of BNP Paribas Fortis zal verkopen”, aldus De Tijd.

1 gedachte op “Cijferdans

  1. De Belgische staatsschuld is met meer dan 100% van het BBP inderdaad een probleem. Temeer daar de pensioenen voor overheidspersoneel gebaseerd zijn op een omslagstelsel. Naarmate de bevolking vergrijst wordt dit stelsel kwetsbaarder. In Nederland is de staatsschuld circa 70% van het BBP, en is het pensioensysteem voor overheidspersoneel afgezekerd via een kapitaaldekkingsstelsel. In deze pot zit inmiddels meer dan 450 miljard euro. Dit bedrag is groter dan de Nederlandse staatsschuld. Dit is een van de redenen dat Nederland nog steeds een triple-A land is.

    Toch is het in Nederland niet alleen rozengeur en maneschijn op financieel gebied. De Nederlandse consument is namelijk mondiaal kampioen op het gebied van hypotheekschulden. Dit percentage bedraagt ca. 130% van het BBP. Vreemd genoeg weten weinigen dat dit probleem ontstaan is tijdens het succesvolle bewind van de socialistische oud-premier Wim Kok. Het volgende artikel geeft u een kijkje in de Nederlandse keuken. http://www.economie-macht-maatschappij.com/poldermodel.html

Reacties zijn gesloten.