BeSmette hervormingen

Les in het Frans, Engels of Duits

De Vlaamse regering keurde een decreet goed dat scholen voortaan toelaat 20 procent van hun vakken in een andere taal aan te bieden. Geen goed plan.

“Ons onderwijs moet kinderen voorbereiden op de toekomst. En die toekomst is meertalig,” zegt Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet. Het is al een tijd duidelijk dat de SP.a-minister geschiedenis wil maken als grote hervormer. En zoals dat met de hervormingen in het onderwijs wel vaker gaat, zorgt ook dit wilde plan niet direct voor meer kwaliteitsonderwijs. Want wat is de meerwaarde van het feit dat aardrijkskunde of wiskunde straks in het Frans, Engels of Duits onderwezen zou worden?

Niet verplicht
De scholen zijn niet verplicht om mee te stappen in het project, maar Mieke Van Hecke (ex-CD&V en topvrouw van het katholiek onderwijs) heeft al laten weten dat een 50-tal scholen interesse tonen.

Wie al die vakken in die andere talen moet gaan onderwijzen, is niet meteen duidelijk. De ervaring in Nederland en ook recente studies in eigen land tonen aan dat universiteitsdocenten die geacht worden hun vak in het Engels te geven, erg belabberd scoren op het vlak van een correct taalgebruik. Les geven in een andere taal is niet iedereen gegeven en is in die omstandigheden niet meteen een verrijking. En dan hebben we het nog niet eens over het feit dat generaties Vlamingen hard gevochten hebben voor Nederlandstalig onderwijs. Een verworvenheid die Pascal Smet – met instemming van de N-VA – weer op de helling zet.

‘Modern doen’
“Het valt te betwijfelen of scholieren beter Frans zullen leren door pakweg fysica in het Frans te volgen. Als we er al niet in slagen om die fysica in hun moedertaal op een deftige manier te laten uitleggen, wat zal er dan gebeuren als we die in een vreemde taal gaan aanleren,” merkt journalist Peter Mijlemans (Het Nieuwsblad, 07.11.13) droog maar nuchter op. “Modern doen om modern te doen: het is zelden een goede ingeving.”

Nee, de hervormingswaanzin in het onderwijs mag nu stilaan stoppen.

FT

 

2 gedachten over “BeSmette hervormingen

  1. We horen de laatste tijd steeds meer onrustwekkende cijfers van leerlingen die schoolmoe zijn. Ze verlaten de school zonder hun studies af te maken, en hebben ook geen uitzicht op werk. De hervormingen van de rode nicht zullen daar helemaal geen goed aan doen. Eerst komt men af dat het gaat over scholen die op vrijwillige basis in het “project” stappen. Hoe lang kan je in dit apenland iets vrijwillig doen voor het verplicht wordt?

Reacties zijn gesloten.