Bepaalt de WHO ons gezondheidsbeleid?

en laten de nationale regeringen dat gewoon gebeuren?

De EU wil in samenwerking met de WHO bepalen wat goed is voor ons welbevinden… ook “gezondheid” genoemd. Op de webstek van de EUropese Raad lezen we o.a.:

Wereld­gezondheids­vergadering gaat onderhandelingen openen over instrument voor pandemiebestrijding

De 194 leden van de Wereld­gezondheids­organisatie (WHO) zijn op 1 december 2021 overeengekomen om snel werk te maken van een verdrag, overeenkomst of ander internationaal instrument om de preventie, paraatheid en respons bij pandemieën te versterken.

Een verdrag, overeenkomst of ander internationaal instrument is juridisch bindend krachtens internationaal recht.

voor grotere, duurzame en langdurige politieke betrokkenheid op het niveau van de wereldleiders van staten of regeringen

https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/coronavirus/pandemic-treaty/

De Volkskrant: bittere noodzaak of geniepige staatsgreep?

Maggie De Block tapt uit ons aller naam uit een ander vaatje: “Bedoeling is dat deze onderhandelingen tegen uiterlijk 2024 tot een bindend instrument leiden”

“België speelt opnieuw een voortrekkersrol in de internationale samenwerking in de strijd tegen pandemieën en AMR”, besluit De Block verheugd. “Afstemming van het gezondheidsbeleid onder de lidstaten zodat de Europese Unie spreekt met één stem is cruciaal. De aanpak van corona wereldwijd heeft deze noodzaak aangetoond. De unanieme positie over AMR en het pandemieverdrag, nemen wij ook in binnen de AMR Global Leaders Group, waarin 6 landen van de Europese Unie vertegenwoordigd zijn.” 

Enkele kritische stemmen: