Baby-djihad

OK+barselBaby-djihad

Het gaat van kwaad naar erger.

De zwaksten van onze samenleving zijn het doelwit van aanvallen door jongeren.  In Denemarken lijkt het een nieuw straatspel: overval een jonge moeder met baby, beschimp haar als “Fucking danskertøs” (“vuile Denenhoer”), snij haar haar af, glij tegelijkertijd met een mes door en onder haar kleding en bedreig het kindje.  Of kortweg, stoot gewoon de kinderwagen om.

Ze konden tenauwernood ontsnappen, de mama’s met hun kindjes.  De zes weken oude baby, die uit de kinderwagen geslingerd werd, overleefde het amper.  Zijn mama kon hem beademen tot de ziekenwagen hulp bood.

Subtiele dreigementen kunnen uiteraard ook gebruikt worden om jonge Deense moeders in totale paniek te brengen: gewoon even vermelden dat het toch wel “leuk” zou zijn zo’n baby te stelen…

De politiek-correcte pers geeft niet thuis. Bij het eerste “incident” kwam er een korte mededeling in de Yyllands-Posten; nadien had het blijkbaar geen nieuwswaarde meer. Via facebook wordt de wereld hiervan op de hoogte gebracht.

Oh, ja, dit nog: de jonge mama’s beschreven de daders als “Arabisch uitziende jongerenbendes”.  De politie heeft geen benul wat hen bezield heeft; van hen ontbreekt elk spoor.

Ze zijn vindingrijk, de nievanhier-nieuwe bewoners van het oude Europa, én moedig.  Na de gepensioneerden kiezen ze nu kleine kindjes als doelwit.

FVE

Bron: http://www.unzensuriert.at en andere politiek-incorrecte media