Het loon van de misdaad – misdaad beloond

MarnixlogoHet loon van de misdaad: 45 miljoen euro salaris voor Palestijnse terroristen

Volgens een bericht in de krant Makor Rishon, gebaseerd op gegevens die verzameld werden door het onderzoekdepartement van Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken, wordt minstens 4% van de begroting van de regering van de Palestijnse Autoriteit (PA) besteed aan het uitbetalen van salarissen voor terroristen.

Palestijnen krijgen ongeveer evenveel hulp als de rest van de wereld bij elkaar.

Palestijnen krijgen ongeveer evenveel hulp als de rest van de wereld bij elkaar.

Elke maand, draagt de ongeveer 17,5 miljoen sjekels [omgerekend ca. 3,74 miljoen euro, ca. 45 miljoen euro jaarlijks] over aan Palestijnse terroristen in gevangenschap, zo heeft het Ministerie uitgedokterd. Terwijl de PA tegenover de internationale gemeenschap steeds heeft beweerd dat de fondsen voor sociale hulp worden gebruikt, toont de informatie die in Israël werd verzameld een heel ander beeld.
Volgens de informatie die in Makor Rishon werd gepubliceerd, wordt het percentage voor steun aan terroristen bepaald door het aantal jaren gevangenisstraf waartoe de terrorist werd veroordeeld. Dit betekent concreet dat hoe ernstiger de misdaden zijn die door de terrorist werden bedreven hoe hoger zijn salaris wordt. [= Hoe meer Joden de terrorist heeft vermoord, hoe hoger het maandloon achteraf; Brabosh.com]
Volgens de loonschaal die door de PA wordt gehanteerd krijgt een terrorist die werd veroordeeld tot meer dan 30 jaar opsluiting in een Israëlische gevangenis, 12 duizend sjekels per maand, omgerekend 2.561 euro. Die terroristen die tot 25 à 30 jaar opsluiting werden veroordeeld, ontvangen elke maand 10 duizend sjekels (2.134 €). Een terrorist die vijf tot tien jaar gevangenisstraf kreeg, verdient maandelijks vier duizend sjekels (854 €.)

Ter vergelijking: minimum leefloon  voor een alleenstaande bedraagt in het land b  € 801.34, het minimum pensioen € 1.109,47  (op 1.12.2012)

Uit de bevindingen die uit de gegevens werden gedistilleerd blijkt tevens dat de salarissen van deze duizenden terroristen gemiddeld hoger liggen dan bijvoorbeeld die van een Palestijns Arabische politie officier, van wie het gemiddelde maandloon slechts 2700 sjekels bedraagt (576 €.)
Bovendien, zo bericht Makor Rishon, heeft het Israëlische Ministerie voor Buitenlandse Zaken ontdekt dat het niemand minder was dan minister Salam Fayyad, de premier van de Palestijnse Autoriteit die zich vaak in het Engels tegenover de wereld presenteert als tegenstander van het terrorisme, die twee jaar geleden in het Arabisch zélf de opdracht heeft gegeven om de uitkeringen aan de terroristen in gevangenschap maar liefst te verdrievoudigen!
Volgens het bericht had de Noorse Minister van Buitenlandse Zaken Epsen Barth Eide donderdag jl. een ontmoeting met premier Fayyad en drukte zijn protest uit om wat er in de Palestijnse Autoriteit aan de hand is. Nog maar enkele weken geleden, had minister Eide een ontmoeting met Fayyad toen internationale donoren trachtten 1,2 miljard dollar (ca. 929 miljoen euro) te verzamelen om de PA te helpen financieren.

Eide heeft eerder in het verleden laten doorschemeren dat het door de schuld van Israël is dat de Palestijnse Autoriteit in een diepe financiële crisis verkeert en had de Joodse staat opgeroepen om de beperkingen op de PA te verlichten zodat zij in staat zouden blijven om de nodige hervormingen door te voeren en de donoren aldus zouden aangemoedigd worden om fondsen aan de PA te blijven verstrekken.

Europese regeringsambtenaren die vertrouwd zijn met de kwestie, werden door Makor Rishon geciteerd als zouden zij gezegd hebben dat de informatie die werd ingezameld inderdaad er verontrustend is en dat minstens enkele van de betrokken landen, vooral Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, beloofd hebben om de kwestie grondig te zullen onderzoeken.

Marnix

Bron: diverse media