Antwerpen: de verloren stad

Antwerpen ontvlaamst snelst van alle Vlaamse centrumsteden: slechts 4 op 10 baby’s heeft Nederlandstalige moeder, 56,3 procent van Antwerpse pasgeborenen heeft moeder van vreemde nationaliteit

Filip Dewinter: A van Antwerpen staat voor A van allochtoon. Vlamingen binnenkort geen baas meer in eigen stad.

Recent maakte de Vlaamse openbare instelling Kind en Gezin de “Gemeentelijke kindrapporten” van 2012 bekend. Deze rapporten bevatten cijfers tot op gemeentelijk niveau met betrekking tot de kenmerken van de kinderen geboren in 2012 en de kenmerken van de moeders van die kinderen. Onder meer worden cijfers verschaft over de nationaliteit van de moeder en over de taal van de moeder. De cijfers betreffende de geboorten in de stad Antwerpen zijn van die aard dat we ons zorgen moeten maken over het Vlaamse en Europese karakter van onze stad.

1.    Nauwelijks 43,7% van de Antwerpse pasgeborenen heeft moeder met Belgische nationaliteit (cijfers 2012)
Uit de ‘Gemeentelijke kindrapporten’ van Kind en Gezin blijkt dat de stad Antwerpen verder blijft ontvlaamsen. Uit de recentste cijfers van Kind en Gezin blijkt immers dat in 2012 nog nauwelijks 43,7% van de moeders van de Antwerpse pasgeborenen de Belgische nationaliteit had, tegenover 44,4% in 2011 en 44,7% in 2010. In 2012 had 56,3% van de kinderen die geboren werden in de stad Antwerpen dus een moeder met een buitenlandse nationaliteit. Bij opsplitsing van de cijfers per nationaliteit blijkt bovendien dat relatief slechts weinig moeders van borelingen een nationaliteit hebben van een EU-land (in totaal 10,6%) of een ander welvarend Oeso-land (slechts 0,6%). Veel moeders hebben daarentegen een nationaliteit van een Maghreb-land, nl. 17,9% van het totaal.

nationaliteit moeder     Aandeel in geboorten 2012
België    43,7%
EU: Zuid-Europa    1,1%
EU: Oost-Europa    5,1%
EU: Noord en West    4,4%
Oost-Europa (niet-EU)    4,6%
Maghreb    17,9%
Turkije    4,1%
Rijke Oeso-landen (niet-EU)    0,6%
Andere landen v. Afrika    8,3%
Andere landen v. Azië    8,8%
Zuid- en Centraal Amerika    1,3%

Voor een juist begrip van deze cijfers dient ook rekening gehouden te worden met het feit dat meer dan de helft van de allochtonen in Antwerpen inmiddels al de Belgische nationaliteit heeft verworven via geboorte of nationaliteitsverwerving (22,1% die de Belgische nationaliteit heeft verworven tegenover 20% die nog enkel zijn herkomstnationaliteit heeft  – cijfers: Buurtmonitor stad Antwerpen).

2.    Nauwelijks 41,4% van de Antwerpse pasgeborenen in 2012 had Nederlandstalige moeder
De kindrapporten bevatten ook cijfers betreffende de taal van de moeder. Uit deze cijfers blijkt dat in 2012 nauwelijks 41,4% van de moeders van Antwerpse borelingen Nederlandstalig was, een status-quo tegenover 2011 (ook 41,4%), maar een duidelijke vermindering tegenover 2010 (43,5%). 58,6% van de borelingen in Antwerpen in het jaar 2012 had dus een niet-Nederlandstalige moeder.  Volgens de cijfers van Kind en Gezin had in 2012 26,1% van de moeders Arabisch, Turks of Berbers als thuistaal. Ook hier stellen we vast dat relatief weinig moeders een westerse, Europese thuistaal hebben: 3,5% van de moeders in 2012 was Franstalig, 3,6% was Engels- of Duitstalig. 26,1% van de borelingen in 2012 had een moeder die Turks-, Arabisch- of Berberstalig is.

thuistaal moeder     Aandeel in geboorten 2012
Nederlands    41,4%
Frans    3,5%
Engels, Duits    3,6%
Turks, Arabisch, Berbers    26,1%
Russisch, Pools, Roemeens    4,5%
Spaans en Portugees    1,8%
Andere    19,1%

3.    Antwerpen ontvlaamst het snelst van alle Vlaamse centrumsteden (met uitzondering van Brussel-19)
Wanneer we de Antwerpse cijfers vergelijken met de cijfers van de andere steden blijkt dat Antwerpen van alle Vlaamse centrumsteden – met uitzondering van Brussel – het meest snelst ontvlaamst, het meeste borelingen telt uit niet-Belgische, niet-Nederlanstalige gezinnen.
centrumstad    aandeel moeders met
Belgische nationaliteit in 2012
Brugge    86,3%
Roeselare    82,9%
Hasselt    76,4%
Kortrijk    75,4%
Sint-Niklaas    68,8%
Aalst    68,4%
Oostende    66%
Leuven    65,3%
Gent    61,7%
Turnhout    59,9%
Mechelen    59,2%
Genk    59,1%
Antwerpen    43,7%
Brussel-19    32,9%

centrumstad    aandeel  Nederlandstalige moeders in 2012
Brugge    89%
Roeselare    83,2%
Hasselt    78,2%
Kortrijk    76,9%
Aalst    72,4%
Turnhout    72,1%
Sint-Niklaas    68,5%
Leuven    67,1%
Oostende    66,1%
Mechelen    63,7%
Gent    60%
Genk    51,8%
Antwerpen    41,4%
Brussel-19    20,3%

4.    Reactie Filip Dewinter
Filip Dewinter reageert op deze opvallende cijfers:
“Het aandeel geboorten  uit Vlaamse, Nederlandstalige ouders in Antwerpen blijft duidelijk afnemen. Het aantal geboorten uit buitenlandse, anderstalige ouders blijft toenemen. De cijfers tonen ook aan dat er relatief weinig kinderen worden geboren in gezinnen afkomstig uit de EU of andere welvarende landen.  Bijna de helft van de kinderen wordt geboren in een gezin waar een niet-Europese taal de thuistaal is. Deze cijfers zijn bijzonder verontrustend. Ze tonen aan dat Antwerpen niet alleen verder ontvlaamst, maar zelfs ‘ontwestert’.
De kloof tussen stad en rand zal overigens steeds groter worden. Terwijl in Antwerpen in snel tempo een allochtonenstad wordt, zullen steeds meer Vlaamse gezinnen uit de stad wegtrekken en hun heil zoeken in de randgemeenten. De ‘A’ van Antwerpen staat hoe langer hoe meer voor’ A’ van allochtoon. Binnenkort zijn de  Vlamingen geen baas meer in hun eigen stad. Deze noodlottige evolutie kan alleen gestopt worden met een immigratiestop en een kordaat terugkeerbeleid ten aanzien van illegalen, asielzoekers en onaangepaste vreemdelingen.” 

Bron: http://www.kindengezin.be/brochures-en-rapporten/rapporten/gemeentelijke-kindrapporten/default.jsp

Persmededeling Vlaams Belang

 

1 gedachte op “Antwerpen: de verloren stad

  1. Maar dat zal veranderen met Bart De Wever, Hij gaat de vreemdelingen pamperen, ze opleiden tot werkende Vlaams Nationalisten die later voor ons pensioen zullen zorgen.
    En als je dat niet gelooft vraag het maar aan de belgisist, koningsgezinde linkse loge man Bracke

Reacties zijn gesloten.