Anti-blank racisme in Britse scholen

Blanke kinderen worden in een school in Noord-Londen uitgesloten van bijspijkeringslessen. De extra lessen op zaterdag zijn voorbehouden voor de donker-gepigmenteerde leerlingen, m.a.w. voor negertjes. Bedoeling is hen duidelijk te maken dat de blanken sowieso een bevoordeeld worden en dat negertjes bijgevolg recht hebben op een aparte, lees: bijkomende lessen, onderwijsaanpak.

Alsof hiermee de bewierookte “inclusiviteit” zou bevorderd worden. Net het omgekeerde. Als men ervan uitgaat, dat negerleerlingen extra onderwijs nodig hebben, dan betekent dit dat men hen als minderwaardig, minder intelligent, minder slim, beschouwt.