Als onderwijs een luxe-product wordt

Hoe zit het met het onderwijs in Libanon? Het loon der leraren is nog maar 10% waard van vroeger. Wie wil er überhaupt nog les geven? De intelligentsia in alle beroepen verlaten massaal het land op zoek naar een beter leven. In een land zonder openbaar vervoer, met een mengelmoes van religies, met “hulp” van buitenlandse instanties die allemaal hun eigen agenda nastreven, hoe kunnen christenen daar dan overleven, hun kinderen naar school sturen terwijl ze het zelfs al moeilijk hebben om eten op tafel te zetten?

Als u meent dat wij moeilijkheden hebben in het onderwijs, kijk dan even naar deze video van S.O.S. Chrétiens d’Orient. U kan onderaan de ondertiteling en vertaalmodus inschakelen.