Als er geen vijanden meer zijn, dan worden er nieuwe gecreëerd

Het Koude Oorlog-tijdperk van 1945 – 1990 eindigde met de Val van de Muur. De Sovjetunie verviel in stukken en de bevolking in de voormalige satellietstaten kreeg grotere vrijheden.

Voor de militaire industrie begon een periode met grote onzekerheden. Zonder een grote vijandige bedreiging kon de wereldbevolking niet langer door een globale scheidingslijn tegen elkaar opgejut en gemakkelijk gemanipuleerd worden: de “Verdeel en heers” tactiek leek hiermee naar de geschiedenisboeken verwezen.
Bovendien konden de miljarden uitgaven aan militair materieel (vervat in de begrotingen en budgetten der resp. defensieministeries en dito organisaties) niet langer verrechtvaardigd worden.

De toenmalige Amerikaanse minister van defensie, Colin Powell, de militaire topadviseur van Amerikaanse presidenten, verwoordde het in 1991 in de Boston Globe als volgt: “Ik heb een tekort aan demonen. Ik vind geen schurken meer. Ik heb alleen nog Castro en Kim II Sung. Ik zou echt verrast zijn als een nieuw Irak zou opduiken. Irak was goed voor ca. $ 50 à $ 60 miljard tijdens de voorbije 10 – 12 jaar. Of een dergelijke weelde er nog is, of iemand bereid is nog zoveel te investeren in oorlogstuigen is onwaarschijnlijk.”

Cuba en Noord-Korea vormden echter noch qua grootte of militaire impact een bedreiging die belangrijk genoeg was om de vertrouwde oorlogsretoriek – en de daaruit volgende defensie-uitgaven – te verantwoorden.

Daarom moesten nieuwe vijanden gecreëerd worden. En die werden ons de laatste jaren non stop rond de oren geslagen. Waarop actie diende ondernomen te worden. Zo niet… De strijd tegen terreur, de strijd tegen zgn. dictators, de strijd tegen de klimaatverandering, de strijd tegen de pandemie werden als nieuwe mogelijkheden ontdekt om de mensen schrik aan te jagen en hen uit elkaar te spelen en tot gehoorzaamheid te dwingen.

Als de NAVO met veel ophef voor de drempel van St. Petersburg grote manoeuvers houdt, dan is dit OK. Als Rusland binnen het eigen grondgebied hetzelfde doet, dan is dit quasi het synoniem van oorlogsdreiging. Als Snowden, Assange, zonder proces voor de rest van hun leven gevangen gezet worden, dan is dit OK. Als Navalny door een Russische rechtbank gevonnist wordt, dan vindt het westen dat de Russische overheid hiertoe het recht niet heeft. Als de VSA in heel de wereld militaire basissen bouwt, dan is dit OK. Als Rusland er een bouwt in Syrië, dan is dit niet OK. Als Rusland samen met privé investeerders een gaspijpleiding bouwt – met instemming van alle betrokken landen – dan is dit niet OK. Als de VSA het sterk vervuilende én duurdere fracking gas naar Europa vervoert en verkoopt, dan is dit OK. Als Israël gebieden bezet en annexeert, dan is dit volgens de VSA OK. Als er na een instemmende bevolkingsenquête in de Krim, besloten wordt dat het gebied terugkeert naar het oorspronkelijke vaderland, dan is dit niet OK. Intussen bezet Turkije al jaren het noorden van Cyprus en nu ook het noorden van Syrië. En dat is ook OK.

In 2001 hield men in de VSA een zgn. oefening “Samenwerking van de nationale veiligheid en de gezondheidsinstellingen” met de naam “Dark Winter” – donkere winter. De titel moest verwijzen naar de hoge sterftegevallen. Toen ging het erom strategische maatregelen te kunnen doen uitvoeren. Toen reeds waren dezelfde protagonisten actief die in 2019, de coronacrisis verpakt als “Event 201”, moest inluiden. Sindsdien beleven we onze “Dark Winter”, waarbij het seizoen an sich geen rol speelt. De huidige president Joe Biden beschreef zijn coronastrategie op 9.11.2020 met de woorden “Ons wacht een donkere winter.” Je moet al ziende blind zijn om hierin geen rode draad te zien.

Op initiatief van de Amerikaanse regering werd in 2001 de Global Health Security Initiative opgericht met als deelnemende landen Canada, de VSA, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Mexico en G.B. De WHO fungeert hierbij als technische raadgeversinstantie. Waarom werd dit opgericht? Men beweerde dat Sadam Hussein of Osama bin Laden over heel de wereld met de post uiterst gevaarlijke miltvuurbacteriën, beter bekend onder de naam Anthrax, zouden kunnen versturen. Conclusie: heel de wereld was in gevaar! De buitenministers der deelnemende landen kwamen regelmatig bijeen. Slechts één jaar later, in 2002, stelde men vast dat er grote gelijkenissen bestonden tussen de noodplanning bij bio-terreur en bij een grieppandemie. Deze scenario’s werden vanaf toen regelmatig internationaal gecoördineerd getest. In 2002- 2003 begonnen de pandemievoorbereidingen met de “Global Mercury”-oefeningen en in 2005 met het “Atlantic Storm”– doemscenario. Nationale overheidsdiensten bereidden internationaal gecoördineerde grenssluitingen, quarantainemaatregelen en beperkingen van de bewegingsvrijheid der bevolking voor; zij onderzochten hoe en in welke mate deze zgn. beschermingsdoelstellingen konden bereikt worden. De coronacrisis leert ons dat het toen wel degelijk om een generale repetitie ging.

De meerderheid der mensen die voortdurend in angst leven zijn niet geneigd het waarheidsgehalte uit te pluizen. Daarom was het in de loop der tijden altijd de strategie der heersers het volk door middel van een al dan niet opgeklopte angst in een gewenste richting te sturen. Bij een vermoedelijke terreur- of pandemiegevaar is de oorlogslist duidelijk: de bevolking in een angstgreep te houden om zo de agenda van de nieuwe wereldorde te kunnen uitvoeren. Daarom moeten we de dingen die ons angst aanjagen beter onder de loep nemen, het citaat van Marie Curie indachtig: “Men heeft geen angst meer van zaken die men geleerd heeft te begrijpen.”

Épinglé sur Citations

1 gedachte op “Als er geen vijanden meer zijn, dan worden er nieuwe gecreëerd

 1. Over de oorlogsvoering van de USA, en vooral van diegenen die daar de werkelijke macht in handen hebben is er het beruchte Report van Iron Mountain, dat nadien natuurlijk werd afgedaan als een “vervalsing…”. :
  https://www.1215.org/lawnotes/misc/report-from-iron-mountain.pdf
  met titel : “REPORT FROM IRON MOUNTAIN:ON THE POSSIBILITY AND DESIRABILITY OF PEACE” (=einde titel )
  Hieruit kan afgeleid worden dat het eerder oorlog is, die een normale toestand is, in plaats van vrede.
  Over het verband met Agenda 21 :
  https://www.defendruralamerica.com/DRA/Agenda_21.html
  met citaat : “The onslaught on Rural America is rooted in Agenda 21, the United Nations’ agenda for the 21st century, itself the outgrowth of The Unfinished Agenda and Report From Iron Mountain. Despite the great-sounding slogans like open space, sustainable development, smart growth, restoration, and the Wilderness Project, Agenda 21 calls for nothing less than a world-wide revolution that will affect every person, family, nation, and civilization. Everything and everyone one will be under centralized controls that override individual choice. This is not a theory. The agenda is available for everyone to view. Hear it being advocated in Congress on October 2, 1992. (=einde citaat).
  Het voormelde citaat, sluit goed aan bij de verborgen agenda achter de Covid 19(84) samenzwering. Een recente analyse over de verbanden tussen deze “plannen “ die ook aan bod kwamen in recente publicaties bij Golfbrekers :
  https://robscholtemuseum.nl/lorraine-day-agenda-21-aka-agenda-2030-confiscation-of-private-property-sustainable-development-g-edward-griffin-report-from-iron-mountain-using-fear/
  en over het doel van deze plannen , een citaat uit de voormelde brug :
  “In other words, the Global plan is for us to live on the level of third World nations. That means limited use of fuel of any kind (we will ride bicycles instead of riding in automobiles), no air conditioning, and we will all be forced to live in tiny apartments in tenement buildings in the middle of a city….
  Social Equity (Social Justice) … Social justice is described as the right and opportunity of all people (except the elitists, of course) “to benefit equally from the resources afforded us by society and the environment.” That means the Redistribution of wealth. Private property is considered a social injustice (except for the elitists, of course) since not everyone can build wealth from it. National sovereignty is a social injustice. Universal health care (controlled by the elitists, of course) is a social justice. These are ALL part of Agenda 21 policy. ” (=einde citaat).
  Kortom een communistische NWO dictatuur en terreur zoals in de USSR en China. Bij dit alles sluit dan ook het Coudenhove Kalergi plan aan, met nu nog de recente Covid 19(84) samenzwering. De EUSSR moet dan ook overstroomd worden met vreemdelingen invasies, de energie – en voedselvoorziening dient te verdwijnen samen met de industrie, zogezegd om het klimaat te reden. Via Covid 19(84) moeten we dan evolueren naar een Chinees “social credit score” model, met daarbij dan het “transhumanisme”, de fusie tussen de mens en de robot. En een analyse in één paragraaf is er in de voormelde brug onder de titel :So WHAT is the REAL GOAL of Agenda 21? De inhoud van deze paragraaf is echter te gevoelig voor publicatie. De volledige tekst in de voormelde brug is echter van belang. En deze NWO plannen gaan echter al veel vroeger terug :
  https://henrithibodeau.wordpress.com/2015/06/08/back-in-1969-dr-richard-day-made-some-astonishing-predictions-about-where-the-world-would-be-today/
  met citaat : ““We plan to enter the twenty-first century with a running start. Everything is in place and nobody can stop us now…” – Dr Richard Day, March 20th, 1969, quoted by Dr Lawrence Dunegan” (=einde citaat).
  Op basis van alle tot nu beschikbare info, is het m.i. meer dan duidelijk wat er gaande is, en waar we naar toe moeten, willen of niet. Wat is dan het probleem om hierover vragen te stellen in het parlement ? Door te zwijgen wordt men immers op zijn minst passief medeplichtig.
  PS : En over Dark Winter is er de volgende uitgebreide analyse :
  https://www.thelastamericanvagabond.com/all-roads-lead-dark-winter/

Reacties zijn gesloten.