“Als een Duitser Israël bekritiseert…

… dan wordt dit als antisemitisme geïnterpreteerd…”

Onderstaand vraaggesprek én vooral de antwoorden zouden in het huidige politieke klimaat niet meer mogelijk zijn. Waarmee de stellingen van beide heren bekrachtigd worden. Een nuchtere, neutrale benadering over de uitbreidings-, dadendrang en apartheidspolitiek van achtereenvolgende Israëlische regeringen – met als triest hoogtepunt deze van Netanyahu – mag niet meer geuit worden. Niet alleen door Duitsers, mijnheer Helmut Schmidt, niet alleen door Duitsers… En de internationale politiek, onder de leiding van de VSA, zijn de gewillige waterdragers.