Afghanistan, de fata morgana der VSA

We zegden het, we blijven het zeggen: blijf met uw poten van een ander land. Zij hebben geen nood aan een betweterige schoonmoeder. Het is hún land! Laat hen met rust. Laat ze hun eigen boontjes doppen! Hun eigen ‘democratie’ ontwikkelen en beleven! Hun eigen fouten maken en rechtzetten! Dàt is democratie! Zelfbeschikkingsrecht!

1 gedachte op “Afghanistan, de fata morgana der VSA

 1. Voor een beter begrip van het Afghaanse drama, is het nuttig te kijken naar wat er zoal op USA webstekken werd gepubliceerd. Vooral in de commentaren vindt men meer over de verborgen agenda’s dan in al de publicaties in de MSM. Uit deze commentaren, blijkt een zeer grote woede en haat tegen Biden – Democraten – de legertop en de occulte machten !! (=niet beperkende opsomming). Enkele opmerkelijke analyses, uit diverse bronnen, die aansluiten bij mijn vorige reacties :

  – Het debacle bij het vertrek in Kabul was gepland, en dus “hoogverraad’, en geen daden van incompetentie, en de smadelijke aftocht is ook bestemd om het USA leger te vernederen,
  – De aanslag op de luchthaven, was een “inside job” door “the usual suspects”,
  – De Taliban werden gefinancierd via de ISI (Pakistan) door de CIA,
  – Achter alle terreurorganisaties lopen de sporen naar de CIA & Mossad, via tussenstations,
  – De invasie van Afghanistan begon met de leugen over 11.09, een Mossad operatie, met behulp van handlangers – verraders in de USA, en de bedoeling was vooral het zaaien van dood & vernieling en chaos, en had dus niets te zien met het brengen van de “democratie”. De drugs, mineralen en geopolitieke aspecten speelden een ondergeschikte, maar geen beslissende rol.
  – Biden is een half seniele stroman in handen van de “handlers” , die voor de rest niets te zeggen heeft, voor zover hij al zou weten wat er gaande is, en zijn optreden is er ook op gericht de USA te vernederen, in opdracht van de machten achter de schermen die de USA willen vernietigen, zoals voorspeld werd door Bibi met zijn beruchte uitspraak,
  – Van belang is ook : wie zit er in de regering Biden en op alle sleutelposten, en welke belangen dienen deze, en vooral welke verraden ze .. en dit geldt voor allen, met een “dubbele nationaliteit”, en dit is dan ook de werkelijke macht en waarbij de USA gedegradeerd zijn tot een vazal dan wel slaaf zijn van Tel Aviv,
  – Alle landen die actief waren in Afghanistan en nog zijn in de andere conflict – gebieden in het Midden Oosten, waren of er nog zijn, zijn er enkel om het vuile werk van Tel Aviv op te knappen, waarbij deze landen zich gedragen als slaven van de duivel, met behulp van verraders in de respectievelijke slavenstaten,
  – De Afghaanse crisis dient ook om de USA & EUSSR nog meer te overspoelen met vreemdelingen,
  – De drugs (heroïne) spelen een rol, maar er is intussen een alternatief : fentanyl, met een meer verwoestende werking en geïmporteerd vanuit China, als wraak voor de “opiumoorlogen” : https://nl.wikipedia.org/wiki/Fentanyl
  met citaat : “Fentanyl is een morfinomimeticum, een stof met een werking analoog aan die van morfine. Het werkt echter vele malen sterker dan morfine (op gewichtsbasis ca. 80 maal). Het wordt in de geneeskunde toegepast als een sterk werkende pijnstiller tijdens operaties, waarvan de effecten redelijk kort aanhouden en waarvan de werking zo nodig snel kan worden opgeheven door toediening van de antagonist naloxon. Het middel werd in 1960 gericht gesynthetiseerd door Paul Janssen.” (=einde citaat).

  Uiteindelijk kan alles grotendeels samengevat worden met :
  1. Het Oded Yinon plan, dat geregisseerd wordt in Tel Aviv, en dat er op gericht is dood en vernieling te zaaien met een nooit geziene chaos, in het Midden Oosten en Noord Afrika, en alleen Tel Aviv heeft hierbij belang,
  2. Het Coudenhove Kalergi plan, dat geregisseerd wordt door de RKM in The City, om de blanke bevolking(=goyim) in de EUSSR en Noord Amerika te vervangen, wel met uitzondering van diegenen die niet politiek bruikbaar zijn :
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/biden-blokkeert-redding-afghaanse-christenen-en-zet-andere-landen-onder-druk-hen-niet-toe-te-laten/
  met citaat : “ Omringende moslimlanden hebben meer medeleven met christelijke vluchtelingen dan de regering Biden, die de ellende en chaos in Afghanistan zo groot mogelijk lijkt te willen maken – waarom? (Verschillende verklaringen voor deze opzettelijke ‘chaos’ strategie)” (=einde citaat). Het is echter niet Biden maar het Paard van Troje dat er de werkelijke macht heeft.
  De recente verwikkelingen in Afghanistan zijn dan ook gewoon een nieuwe fase in beide plannen. Intussen zijn er al plannen van de USA om met de Taliban samen te werken en fin. te steunen nadat er al een arsenaal werd achter gelaten om een gans leger op te been te brengen. Idem voor de EUSSR. Toeval, natuurlijk niet. Achter de Taliban lopen de sporen immers naar de duivel.
  Van belang hierbij is het recente bezoek van de Israëlische eerste minister aan de USA. Het uiteindelijke doel is dan Iran. Het is blijkbaar de bedoeling een front te openen in Afghanistan tegen Iran, met behulp van de Taliban : https://www.unz.com/pgiraldi/always-another-war/

  met citaat : “ Blogview Philip Giraldi Archive Always Another War -America and Israel together against Iran”
  “So, with all that in mind, the best was to make Afghanistan go away is to begin preparations for the next war. Since that is so, how lucky is President Joe Biden to have a visit at this very critical moment from Israel’s new Prime Minister Naftali Bennett, who presented the president with a “new strategic vision” for the Middle East. In preparation for the visit, White House press secretary Jen Psaki told reporters that the prime minister’s visit “will strengthen the enduring partnership between the United States and Israel, reflect the deep ties between our governments and our people, and underscore the United States’ unwavering commitment to Israel’s security.” Psaki, who conflates the deep ties between the Democratic Party and its Jewish donors with a “partnership,” predictably said everything demanded of her, only stopping short of turning in her application to join the Israel Defense Force (IDF). Bennett met on the day before the White House meeting with Defense Secretary Lloyd Austin, Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Mark Milley and also separately with Secretary of State Antony Blinken. It is not known how many standing ovations were given to Bennett by the simpering US officials, but it is presumed that they were necessary as filler for the event because Austin and Milley in particular are notably inarticulate and poorly informed. The lumpish Austin did, however, echo Psaki in coming out with the usual message, telling Bennett that the Pentagon is absolutely “committed” to ensuring Israel can “defend itself” against the Iranians, that “The administration remains committed to Israel’s security and right to self-defense. That is unwavering, it is steadfast and it is ironclad.” Bennett was engaged in delivering his timely message that the fall of Afghanistan has actually made everything in that part of Asia more dangerous, meaning that the US and Israel should prepare to fight Iran when it seeks to take advantage of the situation. More to the point, Bennett also made time to meet with the omnipotent Israel Lobby as represented by the head of its most powerful component, Executive Director Howard Kohr of the American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). “ (=einde citaat).
  De volledige tekst is van belang alsmede de reacties. Ik heb dit omstandig citaat bijgevoegd, daar het een juiste analyse geeft, van de oorzaken en gevolgen van het Afghanistan debacle, dat dan ook geen toeval was, maar zorgvuldig werd gepland. Het maakt ook duidelijk wie er baas is in de USA. Een oorlog met Iran, zal echter meer dramatische gevolgen hebben dan deze in Afghanistan. Nog een bron :
  https://www.unz.com/pgiraldi/afghanistan-recessional-will-it-lead-to-a-war-with-iran/

  https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-israel-working-plan-b-if-iran-nuclear-talks-fail
  met citaat :“Bennett presented Presented Biden with an Iran strategy described as a “death by a thousand cuts.” (=einde citaat) ,
  en met een reactie :
  “3 dagen geleden (Gewijzigd) “The United States and Israel share intelligence information, and the cooperation with the United States in this field is only getting stronger. We are working with them in order to establish a Plan B and to demonstrate that if there is no deal, other activities will begin, as President Biden said,” Gantz said. That’s Hebrew for: Israel will start a war with Iran, but Uncle Sam will have to finish it.” (=einde reactie). De “Goyim” moet er dus voor betalen en voor sneuvelen.

  In de volgende reactie in de laatste brug, wordt de verhouding tussen de USA en Israël duidelijk gemaakt :
  “3 dagen geleden Israel should be the next country the US cuts loose. The last thing the US needs is Israel as a partner .Remember the USS Liberty and the Fable about the Scorpion and the Frog “ (=einde reactie).

  Zonder vermelding van het Oded Yinon en Coudenhove Kalergi plan, is dan ook geen enkele grondige analyse van het Afghaanse probleem en gevaar mogelijk. Plannen waarachter de 2 Olifanten in de kamer schuil gaan.
  Vandaar dat er ook geen problemen zijn met moordpartijen, waar Golfbrekers in een publicatie ook al naar verwees. Moordpartijen die de laatste 40 jaar, het leven hebben gekost aan miljoenen doden.. die dan gedegradeerd worden tot een “detail….”, een niet strafbaar detail dan wel. Er zijn dus blijkbaar goede en slechte genocides. Naast de bloedige terreur, zijn vooral de leugens en het bedrog hemeltergend, met daar bij dan een selectieve herinnering en selectieve verontwaardiging, die altijd wijzen op verborgen agenda’s. Men schreeuwt nu moord en brand over de wraaknemingen van de Taliban op de “collaborateurs”, maar wat gebeurde er in België tijdens en na WO II ?.
  En opnieuw is er in Vlaanderen een doodse stilte, met uitzonderingen zoals bij Golfbrekers. Dit kan niet meer verklaard worden door onwetendheid, bangheid, lafheid, e.a. maar dit begint meer en meer te flirten met verraad.
  Men zegge het voort.. vrij naar Freddy zaliger.

Reacties zijn gesloten.