Plastopneumatologie

Bij dit Loriot-filmpje gingen onze gedachten naar de “corona-experts” die hun “expertise-aanbevelingen” – of eerder “bevelen” – aanpassen volgens de politieke noodzaak. U herinnert zich de 180°-bocht i.v.m. de mondmaskers!

Plastopneumatologie. Een ziektebeeld dat tot op heden nog niet onderzocht werd. Ca 80% der politici lijdt eraan – in verschillende stadia – en dat herkenbaar is aan het inhouden van zuurstof en vervolgens loslaten van kwalijke uitstootgassen.

We citeren prof. Heubl die het op zijn zenuwen krijgt als hij eerst veel te lang moet wachten vooraleer hij “mag” verschijnen in de studio en daar vervolgens overvallen wordt met stomme vragen van een hautaine journalist:

“Der Wissenschaftler arbeitet uneigennützlich im Dienste der Menschheit … Wissenschaft ist keine Frage der Nützlichkeit, sondern des Fortschritts…..”

“De wetenschapper werkt zonder eigen belang in dienst van de mensheid…” en deze uitsmijter: “Wetenschap gaat niet om het nut ervan, maar wel om de vooruitgang.”

Mocht u Loriot niet (meer) kennen: hij was een instituut an sich in de Duitstalige landen. Een weliswaar te late kennismaking: