ACW: weten we alles waar we recht op hebben?

Trends spit ACW belastingsdossier verder uit

Drie vragen aan hoofdredacteur Johan Van Overtveldt over het belastingdossier van ACW dat morgen in Trends helemaal uitgespit wordt.

© belga

Trends.be was de eerste om de belastingkronkels van het ACW te onthullen. Morgen volgt er meer in het magazine. Wat zit er aan te komen?

Johan Van Overtveldt: We gaan als Trends louter door op wat er gebeurde met en rond de CVBA Sociaal Engagement. Het ACW richtte in 2000 dit vehikel op twee dagen voor de creatie van de winstaandelen waar nu zoveel rond te doen is. Ten gronde gaat het om twee argumenten.

Kan een organisatie als het ACW zich moreel veroorloven een constructie op te zetten die tot doel heeft de belastingdruk te minimaliseren? Los van deze ethische vraagstelling blijven er ook mogelijk juridische problemen rond deze constructie an sich.

Ten tweede trachten we de discussie rond de speciale belastingaftrek (DBI) verder uit te spitten. Eén van de absoluut centrale elementen daarbij is de vraag of de winstbewijzen nu echt aandelen zijn of niet. De conclusie van onze analyse, onder meer gebaseerd op verificatie met diverse gereputeerde fiscalisten, is dat de aftrekken door ACW gedaan in het kader van CVBA Sociaal Engagement minstens erg omstreden blijven. Bovendien rijzen er ook vragen rond de omvang van de personeelskosten geboekt in CVBA Sociaal Engagement, zeker als men dat gaat bekijken in functie van de aard van de inkomsten van deze vennootschap.

Gisteren voerde het ACW de topfiscalist Axel Haelterman op om hun stelling dat er totaal niks fout is met de fiscale rekeningen van het ACW.

Johan Van Overtveldt: Ik heb gisteren zowel op radio als op televisie heel aandachtig geluisterd naar Axel Haelterman. Zijn uiteenzetting klonk voor mij behoorlijk genuanceerd. Zonder de competentie, de rijke ervaring en de gedegen reputatie van mijnheer Haelterman in twijfel te trekken, rijst hier toch de vraag naar de onafhankelijkheid van Axel Haelterman. Diverse kranten maken vanochtend melding van het feit dat hij de constructie rond de winstbewijzen bij DVV (de verzekeringsdochter van ACW) mede ontworpen heeft. Kan je verwachten dat zo iemand zich dan kritisch gaat uit laten over iets wat blijkbaar minstens gedeeltelijk zijn eigen creatuur is? ACW-voorzitter Patrick Develtere zei gisteren in Terzake zeer duidelijk dat Haelterman zowel voor de verzekeringen als voor de bank gewerkt heeft. Met dit laatste doelt hij allicht op Bacop dat later opging in Dexia. Ook zou het ACW tot het huidige cliënteel van het kantoor van Axel Haelterman behoren.

Hoe moet het nu verder?

Johan Van Overtveldt: De juridische en fiscale autoriteiten moeten nu hun werk doen en zullen daar allicht enige tijd voor nodig hebben. Dat gaf staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez ook reeds duidelijk aan. Is het in deze context trouwens niet merkwaardig dat het ACW eerst zegt het BBI-onderzoek rustig (en alle vertrouwen) te zullen afwachten en dan één dag later plotseling Axel Haelterman ten tonele voert? De suggestie die gisteren gemaakt werd dat Haelterman nu het werk van de BBI al min of meer gedaan heeft, kan toch onmogelijk ernstig genomen worden. Last but not least blijft er bij het overschouwen van dit alles toch ook de vraag of we nu als gemeenschap in het dossier Dexia alles weten waar we recht op hebben. Een ernstige heropening van de discussie rond het Dexia-dossier kan op vele punten verheldering brengen.

Bron:

woensdag 20 februari 2013 om 09u23

http://trends.knack.be/economie/nieuws/beleid/trends-spit-acw-belastingdossier-verder-uit/article-4000251067363.htm?nb-handled=true&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter-20/02/2013&utm_campaign=Newsletter-RNBDAGKN