Achterbakse EU

Afbeelding kan het volgende bevatten: nacht

Gerolf Annemans: “Von der Leyen (Nvdr: in Merkelland wordt ze liefkozend ‘Fliintenuschi’ en/of ‘von der Leichen’ genoemd) heeft inmiddels met alle fracties gesproken behalve met onze ID-fractie. Verdere uitbreiding van het nergens zò ver doorgedreven cordon sanitaire. Als ze ons zouden kunnen het recht ontzeggen om de lucht in te ademen in het Parlement, zouden ze dat òòk nog doen.”

Het cordon sanitaire in de EU wordt zoals in het land b met enige vindingrijkheid toe- en aangepast volgens de nood aan de man komt. Zoals toen Jean-Marie Le Pen, als oudste volksvertegenwoordiger, de eer had moeten hebben de eerste zitting van het EU-parlement voor te zitten. Niet dus. Zoals bij ons gebruikelijk werden de procedureregels snel-snel aangepast. Men herinnere zich de Decroo en Dewael-show. Toen kon men het kleine aantal verkozen rechtse volksvertegenwoordigers nog weglachen. Maar nu telt de ID-fractie (Identiteit & Democratie), waartoe ook het Vlaams Belang hoort, 73 koppen, wat hen het recht geeft op twee zetels in de commissies Landbouw en Justitie (volgens het D’Hondt-systeem). Mocht Nigel Farage zijn trots ingeslikt hebben dan had ID 100 volksvertegenwoordigers en het recht op een derde zetel in een commissie.

Het systeem D’Hondt, dat de postjes verdeelt in de EU praatbarak, inbegrepen de zgn. “rapporteurs”, de verslaggevers, wordt meer en meer een probleem. Niet getreurd: of de ID-fractie er nu recht op heeft of niet, ze zullen niet in de resp. commissies mogen zetelen. De poco EU-fracties hebben nl. duidelijk gemaakt dat ze de IDers niet zullen aanvaarden en ze eisen de zetels op voor hun eigen fracties. De EU kan niet met ‘democratie’ – en nog minder met ‘identiteit’ omgaan. Kritische stemmen moeten gesmoord worden. Hun eigen regeltjes primeren. Menig volksvertegenwoordiger erkent het ondemocratisch gehalte van de poco EU-fracties maar houdt zijn/haar mond volgens het motto “het doel heiligt de middelen”.

Men had de kool en de geit kunnen sparen door de ID-fractie de minst belangrijke postjes te laten bezetten, zoals bv. enkele van de 14 vice-voorzitters – een eerder symbolische titel – of van de petities-commissie. Tenslotte heeft daar niemand enige macht. Maar zelfs dat wordt hun niet gegund.

Niks nieuws onder de EU-zon: video uit 2016:

Het vertrek van de Duitse legerbazin zal op een oorverdovend applaus bij haar onderdanen kunnen rekenen. Een portret van Flintenuschi, dat gemarkeerd wordt door bedrog, fraude en vermoeden van corruptie. Bij de EU zijn de mogelijkheden nog veel groter…