8 januari: feestdag van de heilige Goedele

Bij Goedele zat het heilig zijn in de genen:

Ze werd rond 650 geboren in het Vlaamse Ham, bij Aalst (of in de Brabantse plaats Hamme) als dochter van Sint Amalberga († ca 690; feest 10 juli) en Sint Witger († 690; feest 10 juli). Ook de andere twee kinderen uit dit gezin zouden later als heiligen worden vereerd: Reinhildis van Kontich († 8e eeuw; feest 16 juli) en Emebertus van Cambrai († ca 715; feest 15 januari). Goedele’s peettante was Sint Geertruida van Nijvel († 659; feest 17 maart).
Haar opvoeding kreeg ze als kluizenares in het klooster van haar peettante. Nadat deze was overleden, keerde Goedele naar het ouderlijk huis terug en legde de gelofte van zuiverheid af. Als de haan kraaide, begaf ze zich op weg naar de kerk van Moorsel om haar gebeden te doen.

Tal van wonderen worden aan haar toegeschreven. Blijkbaar is haar wonderkracht in de loop der jaren uitgewerkt. Hoewel ze de beschermheilige van Brussel is, glijdt de stad steeds verder weg in het heidendom. Meer over de h. Goedele… Misschien zou ze hierboven best eens een vergadering beleggen met de heilige Christoffel, opdat hij zijn beschermende hand boven de reizigers in zijn zakken laat zitten. Bij Wikipedia staat ze vermeldt als “Belgische heilige”. Vermits België toen niet bestond, zou dit door iemand die toegang heeft, moeten recht gezet worden.

Betekenis Goedele

Vorm van Goede. Eenstammige verkorting van een Germaanse naam met god- `god’ of goed- `goed’.

Heilige: Gudula, patrones van Brussel. In 1047 werd haar lichaam overgebracht naar de St.-Michaelskerk in Brussel, die tot voor enige jaren St.-Goedele heette, in de volksmond gewoonlijk Sinter Goele(n).

U krijgt ook nog een historische uitleg van Paul De Ridder over de kathedraal, die ze moet delen met Sint Michiel:

Onze verontschuldigingen voor de slechte beeldkwaliteit