Het fransdolle feestje is erger dan cynisch, het is macaber.

Het lezen van dit artikel uit De Knack kan alleen maar bevestigen wat  eerdere Vlaamse studies bewezen . Met het gegoochel van biljoenen door de centrale banken, zou je al snel vergeten dat enkele miljarden voor Vlaanderen een grote opgave is.
De zesde staatshervorming zal Vlaanderen opzadelen met een enorme kater.

Kater 1:

De overgedragen bevoegdheden zijn goed voor 20 miljard euro (onder andere de kinderbijslag, delen van het arbeidsmarktbeleid en ouderenzorg), maar slechts 87,5 procent van de bijbehorende middelen wordt doorgestort naar de gewesten. Het betekent dat de deelstaten voor 2,5 miljard euro moeten saneren. Alle deelstaten trouwens, en dus niet enkel Vlaanderen, dat weliswaar 62 procent van de besparingsoperatie moet dragen.

Kater 2:

Bovendien moeten de deelstaten een hogere bijdrage betalen voor de pensioenlasten van hun eigen statutaire ambtenaren. Dat kost Vlaanderen tegen 2030 nog eens 915 miljoen euro.

Kater 3:

Een te optimistisch berekende financieringswet zou de factuur voor Vlaanderen nog eens doen verhogen met 1,6 miljard euro in 2030, om zo – volgens de N-VA – uiteindelijk op te lopen tot 4,6 miljard.

Kater 4:

Niet alleen worden met de extra bevoegdheden geen volledige budgetten overgeheveld, het groeiritme van een aantal dotaties zal ook lager liggen dan de reële economische groei. Het gaat dan vooral voor dotaties die gebaseerd zijn op de personenbelasting. Dat is extra nadelig voor Vlaanderen, dat het merendeel van de federale belastingopbrengsten betaalt.

Kater 5:

De dotaties die worden verdeeld op basis van demografische criteria, volgen de economische groei dan weer voor de volle 100 procent. De solidariteitsmechanismen van de armere deelstaten (zoals Wallonië) blijven wel 100 procent welvaartsvast.

En dat kan enkel gerealiseerd worden met collaboratie van de Vlaamse klassieke partijen en de groenen.

De waalse nitwits hebben het steeds maar over de goede economische cijfers van wallonië, ‘de economie slaat aan door het Marshallplan’ is het alsmaar weerkerende refrein, en ‘we doen het beter dan Vlaanderen’ sluit er als een automatisme bij aan.

De bRT hoernalisten die er altijd als eerste bij zijn om de Vlaamse boerkes uit hun miserabele onwetendheid te schudden met  tekst, beeld en uitleg  om uitspraken van rechtse politici in hun “juiste” context te plaatsen, lijken nu de papegaaien van de walen te zijn.

Weeral geen enkele kritische opmerking over de propaganda die de uitgenodigde waalse socialistische grote l(n)ichten komen uitspuwen op de bRT. Niemand die de vraag stelt wie die plots terug opgedoken Marshallhulp geeft en welke de afspraken zijn met die gulle gever.

Economie gaat in eerste instantie over geld, de rest, werkgelegenheid en de daaruit volgende welvaart volgt als natuurlijk. Maar de werkloosheid in wallonië zakt niet, het financieel tekort zakt niet, de ziektekosten stijgen, de ontvangen belastingen in de waalse regio zakken.

Hoe kunnen die tegendraadse berichten verklaard worden, Don di rampu?

Het zijn de Vlamingen (Maddens?) die enkele jaren geleden voorgesteld hebben om met een eenmalig hulpprogramma, in navolging van de Amerikaanse Marshallplan van na de tweede wereldoorlog, de failliete waalse economie terug op poten te zetten, met als conditie het stoppen van de jaarlijkse transfers, nu een 16 miljard per jaar. Dat werd, door al de waalse politieke partijen in blok, afgeschoten.

Wat zij nu het Marshallplan noemen is met de verhoogde transfers wallonië bevoordelen ten koste van de welvarende Vlaamse regio en met die gelden een nepeconomie financieren de ESSR waardig. We weten hoe het vergaan is met de Sovjetunie.

Wat door de hoernalisten ook verzwegen wordt is dat het Amerikaanse Marshallplan en vrijwillige beleidszaak was, uiteraard met achterliggende politieke agendapunten, en dat deze ook aan voorwaarden gekoppeld was. De vooroorlogse economie was eerder al stilaan gestart. http://nl.wikipedia.org/wiki/Marshallplan

Er zijn meerdere factoren waarom de rijkste regio (niet het land) van Europa haar burgers geen zorgeloze oude dag kan garanderen en een daarvan is dat de onderhandelingen gaan over hoe ze dit artificieel land samen gaan houden.
Het gaat er de franstalige machthebbers, onder supervisie van het koningshuis, niet om dat zij er economisch op vooruitgaan, maar dat Vlaanderen er op achteruitgaat om zo hun onvermogen, onbenulligheid en onbekwaamheid te verbergen achter economische drogredenen, waar onze Vlaamse gepensioneerden de dupe van zullen blijven.

Volgens di rampu werd er in 2012 maar liefst 18 miljard euro bespaard.
De grootste sanering ooit in België!
Wel, hier war cijfers;  http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=592000082|910000082&Lang=N

Overheidsuitgaven 2012:  203,5 miljard
Overheidsuitgaven 2011:  197 miljard
Als ik goed kan tellen, zijn de overheidsuitgaven vorig jaar met 6,5 miljard euro gestegen.
2013 laat ergere cijfers zien, het Rekenhof slaat nu al de alarmbellen.
De zesde staatsmisvorming zal Vlaanderen ruïneren.
Di Rampu lacht en zwaait naar de Vlamingen. Wij weten wat hij daarbij denkt.

Roupette doet wat hij kan