De vernedering gaat verder.

Mars naar diksmuide

Mars naar Diksmuide

Het Taal Aktie Komitee (TAK) is niet gediend met het feit dat het links-belgicistische IJzerbedevaartkomitee, dat eerder de IJzerbedevaarttradtitie kapot maakte, een podium in Diksmuide wil geven aan Vlamingenhater, bendeleider en PS-maffialid José Happart.

Open brief TAK aan IJzerbedevaartcomité

‘Met enige verbijstering nam het Taal Aktie Komitee kennis van het voornemen van het IJzerbedevaartcomité om in het kader van de jaarlijkse 11-juli viering José Happart naar Diksmuide uit te nodigen.

In 2010 stond het IJzerbedevaartcomité stil bij het overlijden van Eric Crommelynck … ere-voorzitter van het Taal Aktie Komitee en “de generaal van Voeren”. Hij lag aan de basis van de voerwandelingen die Voeren in Vlaamse handen hield; hij werd voor zijn niet aflatende strijd trouwens in 1989 gehuldigd door de gemeente Voeren.

Talloze offers bracht hij destijds in het bestrijden van José Happart en zijn bende. Het boek “Voeren, een Happart verhaal” van de hand van Guido Fonteyn geeft een schokkend overzicht van de gewelddaden van dit heerschap … en die man nodigen jullie dus uit in Diksmuide … om in het Frans (want zo liet hij op lalibre.be op 14/5 optekenen) te debatteren over … confederalisme en staatshervorming … waarbij de onafhankelijkheidsgedachte blijkbaar niet aan bod komt als we waarde mogen hechten aan de woorden van algemeen secretaris Demeurie (Belga bericht van 14/5)

Wij vragen jullie dan ook met aandrang om deze uitnodiging in te trekken.’

Eén ding is na deze open brief van TAK wel zeker:  Als deze schoft naar Vlaanderen komt op 11 juli zal het er bovenarms opzitten in Diksmuide!

Bron: http://rechtsactueel.com/2013/05/15/tak-wil-happart-niet-op-bezoek-bij-bedevaartkomitee/