19 maart, feest van de H. Jozef…

Afbeeldingsresultaat voor 19 maart vaderdag

… Vaderdag

Wie herinnert zich nog dit liedje ter ere van de heilige Jozef? Zou het nog in één katholieke school in Vlaanderen gezongen worden?

“Need’rig stille timmerman, zo klein in ‘s wereld ogen, Jozef, wie mocht ooit als gij op heil’ge schatten bogen? In uw kleine woning bezat gij ‘s Hemels Koning, Was uw gezellin d’Eng’lenkoningin!

Neen, geen kranke mensentaal noch stem van hemelingen, Kon, o Jozef, schoon genoeg uw zaligheid bezingen. Als gij, liefdedronken, in hoogste vreugd verzonken, Dan de zoete Maagd, dan weer ‘t Kind bezaagt!

Wil, o Jozef, aan uw Bruid en aan uw Zone vragen Dat wij in ootmoedigheid, aan Hem en Haar behagen! Hoor ons kinderbede. Bekom ons reinheid, vrede, Liefde, vrome deugd en des hemels vreugd!”