Ze gaan “samenwerken”

lovenaarA2Zowel op Vlaams als op federaal niveau zit de N-VA tussen hamer en aambeeld..
Enerzijds de CD&V met het belgische en linkse ACW, dat enkel bezig is met het financieren van haar kiesvee(=een gigantisch profitariaat) en anderzijds de VLD met de francofiele Vlaams hatende loge, die enkel in de regering zal bezig zijn met het saboteren van de Vlaamse belangen.
Tel hierbij dan nog de “mollen” binnen de N-VA, die mee de Vlaamse zaak saboteren, en het “spel is compleet”.

Zoals reeds vroeger gemeld is het dus een kwestie van tijd alvorens de N-VA uit beide regeringen zal worden gegooid, nadat ze voldoende “beschadigd” is. Nieuwe federale verkiezingen zijn dan niet uitgesloten voor de definitieve genadeslag.

Kijk ook naar Jo Vandeurzen.. Hij was één der CVP “actoren” die indertijd Di Rupo uit de wind hebben gezet. Een doofpot-operatie waarmee hij nu op zijn beurt kan en zal gechanteerd worden door de PS maffia.
Voor het overige blijf ik erbij dat de N-VA een door het regime georganiseerde en gecontroleerde oppositie is, met Bartje De Wever in de rol van Judas die door de VRT (= links en de loge) werd gelanceerd. Daar heeft Karel De Gucht met zijn uitspraak (zie andere bijdrage) inderdaad gelijk en als logeman kan hij het immers weten. Men onderschat nog altijd aan Vlaamse kant de perverse rol van deze loge maffia’s. De macht van de loge is immers “dodelijk efficiënt…!!.”.

Gezien de N-VA staat of valt met Bartje De Wever, is dan een “ongeluk” voor Bartje ook niet uit te sluiten. (cfr. Ward Beyssens…).

Met dit N-VA avontuur worden we in Vlaanderen niet alleen geconfronteerd met het grootste bedrog in onze toch wel bewogen geschiedenis, maar ook met de smerigste samenzwering, met de uiteindelijke bedoeling ons volledig te vernietigen.

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt dan niet bij de Franstaligen, maar enkel en alleen bij de schurftige verraders en collaborateurs aan Vlaamse kant, en het weze voor de zoveelste maal gezegd: verkozen door de meerderheid van het “klootjesvolk”! Voor een dergelijk “klootjesvolk” is het predicaat ‘Untermensch’ nog veel te zwak.

Zoals ook reeds door Brecht Arnaert werd gezegd zitten we hier in het domein van de psychopathologie, waar echter geen enkele therapie werkt.
Ik moet dan opnieuw besluiten, dat zonder mirakel, de toestand hopeloos is.

Lovenaar