Zacharias de Vaster

24 maart: feest van Zacharias (ook Zacharia) de Vaster, Holenklooster, Kiev, Oekraïne; † begin 14e eeuw.

Zacharias was betrokken bij een beroemd wonder, dat plaatsvond in het Holenklooster van Kiev.

Twee vrienden, Johannes en Sergius, zwoeren elkaar trouw voor de icoon van de Heilige Maagd dat zich in het Holenklooster bevond. Toen Johannes stierf, vertrouwde hij zijn vriend Sergius zijn geldschat toe met de bedoeling dat deze hem aan zijn zoon Zacharias zou geven als hij volwassen was geworden. Op dat moment was de knaap pas vijf jaar oud. Toen Zacharias de volwassen leeftijd had bereikt en kwam vragen om het geld van zijn vader, ontkende Sergius ooit iets van hem ontvangen te hebben. Daarop vroeg Zacharias of hij dat voor de icoon van de Heilige Maagd durfde te herhalen, waarvoor zijn vader en hij ook hun vriendschap hadden bezworen. Dat durfde Sergius. Maar toen hij na zijn eed de icoon wilde kussen werd hij door geheimzinnige krachten tegengehouden. Hij begon te roepen en te schreeuwen en tenslotte moest hij de waarheid wel toegeven. Toen Zacharias ging kijken op de aangewezen plaats trof hij een dubbele hoeveelheid aan van zijn vaders schat. Hij schonk haar aan het Holenklooster, en werd zelf monnik. Hij stierf tenslotte als een heilige.

Bron: Heiligennet