Worden we weer gemolken?

Di Rupo overlegt vandaag met deelstaten

Premier Elio Di Rupo (PS) moet nog een moeilijke horde nemen om de begroting van België op koers te houden. Hij moet Vlaanderen, Brussel en Wallonië nog mee krijgen.
Premier Elio Di Rupo (PS) overlegt vandaag met de deelstaten, onder meer met Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V).

Het werk van de regering-Di Rupo voor de sanering van de overheidsfinanciën zal pas helemaal rond zijn als er ook een akkoord komt met Vlaanderen, Wallonië en Brussel. En dat ligt allerminst voor de hand. Het was gisteren de bedoeling om daarover al afspraken te maken in het Overlegcomité, maar de bijeenkomst is verschoven naar deze ochtend. Lees meer