2 gedachten over “Wat het Westen moet weten (3)

 1. Wat het Westen moet weten is dat het geen enkele zin heeft om tegenover de onwetenden te spreken over leugens, want die hebben geen criteria. De demagogen eigenen zich de onwetenden toe om hun positie te versterken en te tonen dat God’s meest nobele werk de demagogie is.

 2. Men kan nooit genoeg info verspreiden, omdat het Westen zou weten wat het zou moeten weten, maar het probleem is dat de tot hiertoe getoonde deskundigen wel A maar zeer zelden B zeggen.
  Dit B heeft dan betrekking op hetgeen we niet “mogen” weten. Dit niet “mogen weten” slaat dan op de verraders, hun zetbazen en de verborgen agenda’s die achter de vreemdelingeninvasies met de islam in de hoofdrol, schuil gaan.
  Het weze nogmaals gezegd dat de islam geen godsdienst is, maar een psychopathie waarvan een godsdienst werd gemaakt, zoals men van het communisme(ook een psychopathie) een ideologie heeft gemaakt.
  Deze islam is hier dan ook niet uit de lucht gevallen maar werd wetens willens geïmporteerd, als wapen tegen onze westerse beschaving.
  Ter illustratie een bruggetje :
  https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2016/02/09/eu-parlament-christen-nicht-sicher-in-unserem-kontinent-u-a-weil-unsere-regierungen-uns-als-nicht-gewalttaetige-extremisten-in-globale/
  met een citaat :
  “Kurzfassung: In der neuen Weltordnung findet eine massive Christenverfolgung mit unglaublichem Ermorden seit Anfang der Französischen Revolution statt – mittels der Ideologien ihrer Freimaurer-Werkzeuge. Eine pharisäische/zionistische jüdische Banker-Gruppe in der London City hat Christus nie verzeihen können und steht heute noch hinter Adam Weishaupts luziferischer, antichristlicher Neuer Weltordnung. In ihrem 6-Punkte-Programm sind die Punkte Abschaffung der Religion, der Familie und aller Moral an der Spitze.
  Nun heizen sie für die End-Runde gegen die Christenheit mit Massen-Einwanderung christen-hassender Muslime an, die nun seit 1400 jahren in ihren von den Christen eroberten Ländern unglaublich und zunehmend grausam gegen Christen vorgehen – mit ethnischer Reinigung zufolge. Anscheinend wollen ”unsere” Freimaurer-Politiker diesen “Erfolg” in Europa wiederholen”(=einde citaat).
  De volledige tekst is echter van belang!!
  T.a.v. Anna :
  In plaats van ingewikkelde teksten, kan men zich ook bedienen van de dodentol van de islam = 270 miljoen!!
  Bron : Tekos nummer 158, pagina 38.
  Is er bij een dergelijke dodentol nog commentaar nodig?? Waarom wordt dit aantal nooit vernoemd & gebruikt ?.
  Voelen sommigen er zich ongemakkelijk bij???
  De vraag is ook hoelang we nog de mogelijkheid gaan hebben om de waarheid te zeggen en te schrijven, waarbij er afgeweken wordt van de
  “officiële afgekondigde versies” . In Frankrijk doet er zich dienaangaande een zeer onrustwekkende evolutie voor , waarbij de “complotdenkers die afwijken van de officiële versie” strafbaar worden gesteld !!!
  http://www.blacklistednews.com/France_Moves_to_Make_%E2%80%98Conspiracy_Theories%E2%80%99_Illegal_by_Government_Decree/48756/0/38/38/Y/M.html
  met citaten :
  “Source: 21st Century Wire
  Political elites and super-bureaucrats are worried. It’s becoming harder to control consensus reality.
  …..Ironically, in order to achieve this fascist leap forward, Hollande has equated “conspiracy theories” to Nazism, and is calling for government regulations to prevent any sharing or publishing of any views deemed as ‘dangerous thought’ by the state. Specifically, Hollande is citing “Anti-Semitism” and also anything which could inspire ‘acts terrorism’ …..”(=einde citaat)
  Men sleurt er dus eens te meer het nazisme en antisemitisme bij, om afwijkende meningen het zwijgen op te leggen. Er dient opgemerkt te worden dat de schrijver van de voormelde tekst het heeft over fascisme daar waar het in feite gaat over communisme en marxisme!! Men dient immers te zien naar diegenen van wie dit wetgevend initiatief uitgaat.(en dat zijn de rode en de loge mafia’s).
  Het is vooral internet dat hierbij wordt geviseerd :
  “The President of the French Republic, François Hollande, has assimilated what he calls “conspiracy theories” to Nazism and called to prevent their dissemination on the Internet and social networks.”(=einde citaat).
  Men voelt ze dan ook al komen !!!
  Een definitie van een complottheorie :
  “In its note, the Jean-Jaurès Foundation gives its own definition of conspiracy theorism. It is…
  “an ’alternative’ narrative that claims to significantly upset the knowledge we have of an event and therefore competes with the “version” which is commonly accepted, stigmatized as “official”” (p. 2).”(=einde citaat)
  Wie zijn deze complotdenkers :
  “Who are the “conspiracy theorists“?
  The “conspiracy theorists” are thus citizens who oppose the omnipotence of the State and who wish to place it under surveillance.
  The Jean-Jaurès Foundation describes them as follows:
  “[It’s] a heterogeneous movement, heavily entangled with the Holocaust denial movement, and which combines admirers of Hugo Chavez and fans of Vladimir Putin. An underworld that consist of former left-wing activists or extreme leftists, former “malcontents”, sovereignists, revolutionary nationalists, ultra-nationalists, nostalgists of the Third Reich, anti-vaccination activists, supporters of drawing straws, September 11th revisionists, anti-Zionists, Afrocentricists, survivalists, followers of “alternative medicine”, agents of influence of the Iranian regime, Bacharists, Catholic or Islamic fundamentalists “(p. 8).
  One will note the amalgams and abuse of this description aiming to discredit those it designates”(=einde citaat)
  Ik zit er dus ook tussen!!! Een geluk !!!
  Vroeger werden deze “complotdenkers” ketters genoemd die op de brandstapel belandden. Diegenen die hierover nog steeds moord en brand schreeuwen, zijn dezelfde die ten aanval trekken tegen de complotdenkers. Deze laatsten belanden niet meer op de brandstapel, maar verongelukken, verdrinken… krijgen hartaanvallen en hersenbloedingen…!!
  Alles wordt dus uit de kast gehaald om te verhinderen dat de waarheid zou worden gezegd en geschreven over de samenzwering tegen onze westerse maatschappij en beschaving.
  Het grootste gevaar gaat nu uit van internet, maar dit ook maar een kwestie van tijd om hier een mouw aan te passen.

Reacties zijn gesloten.