Was Maria ook een raciste?

Ook in Mechelen-Bovelingen christelijk beeld beschadigd

Het lijkt wel een ware rage te worden, het beschadigen van standbeelden. Zo ook vandaag in Heers.

In de Darisstraat, vlak tegenover restaurant “Den Biechtstoel” werd een heiligenbeeld -dat dus niets te maken heeft met Leopold II- aangepakt door onbekenden.(…)

2 gedachten over “Was Maria ook een raciste?

 1. Uiteraard, in de ogen van al die intellectueel zwaar gehandicapten is al wat als blanke wordt voorgesteld, per definitie racistisch.
  Ze willlen Maria voorgesteld zien als een negerin en niet als een blanke. Vandaar de zwarte kleur op het beeld. Dat blanke van Maria, dat komt gewoon door de superioriteitswaan van de blanken. Straks is het de beurt aan de figuur van Jezus. Waarom is die nl. blank en niet zwart. Een uitvinding weeral van die smerige blanke racisten dus, die zelfs van God een blanke maken. Als dat geen uiting is van zich superieur voelen ten overstaan van al die negers. Ook God is een blanke. De negers vallen ook hier weer uit de boot. Als u begrijpt wat ik bedoel. Een andere uitleg is er niet. Het zijn een bende achterlijke, maar gevaarlijke gekken. En wat doet men daar normaliter mee? Juist.

 2. Vermits het bij de strijd tegen het racisme (uitgezonderd het anti blank racisme) vooral gaat over Leopold II en de Kongo Vrijstaat is het altijd nuttig te kijken naar het verleden.
  In het Paleis der Naties had Rik Van Cauwelaert het ook over deze Kongo Vrijstaat, en vooral over de weinig gekende rol van de generaal Albert Thijs, blijkbaar de sterke man in die Vrijstaat… en die in Katanga een gigantische rubberplantage uitbaatte. Volgens Van Cauwelaert handelde hij zelfs op voet van gelijkheid met Cecil Rhodes. Van Cauwelaert verwijst ook naar het internationaal netwerk van banken en bedrijven dat verbonden was met de Vrijstaat. De architect van dit netwerk was Thijs en niet Leopold II.
  Van Cauwelaert is echter wel naïef wat de voet van gelijkheid betreft met Cecil Rhodes. Met deze laatste zitten we immers bij de kopstukken verbonden met de RKM in The City in Londen. En deze RKM heeft geen gelijken, maar enkel onderdanen en slaven. Van belang is ook de afbakening tussen Noord Rhodesië en Katanga. Over deze problematiek zie link : https://fr.wikipedia.org/wiki/Botte_du_Katanga
  Opvallend is dat Katanga diep in Noord Rhodesië doordringt. Nog een bron (in het NL ), over de kwestie Katanga : http://www.egmp.nunaar.be/artikels/5FKatanga1961A4.pdf
  Uiteindelijk wist Leopold II Katanga in te palmen. Gezien de RKM geen geschenken uitdeelt, is de vraag : Welke prijs diende Leopold II te betalen, hierbij dan rekening te houden tussen de nauwe contacten tussen generaal Albert Thijs en Cecil Rhodes ?? Uiteindelijk stelt zich dan de vraag : Wie ging er werkelijke schuil achter de Kongo Vrijstaat ??
  En dan begon de campagne over de gruwelijkheden in deze Kongo Vrijstaat, en de generaal Thijs die een overname wou van de Kongo Vrijstaat door België. Een belangrijk deel van de voormelde campagne werd gevoerd vanuit G.B. Dit is op het eerste zicht niet te verklaren, gezien de occulte banden achter de schermen met de RKM.
  Een mogelijk verklaring voor deze campagnes liggen in de voorbereiding van WO I. Er was al de entente tussen G.B. en Frankrijk. Het probleem was blijkbaar België, dat neutraal diende te blijven. De mogelijkheid bestond echter dat België Duitsland de vrije doortocht zou geven voor de uitvoering van het Von Schlieffen plan. Deze vrijgeleide zou België en zeker de Vlamingen de drama’s van WO I bespaard hebben, en ook een ander verloop van deze oorlog kunnen gehad hebben. De plannen voor deze WO I tegen Duitsland waren immers al jaren bezig. In een Frans tijdschrift werd al de aanslag van Sarajevo voorspeld. Uiteindelijk werd dan een “oplossing” gevonden : een bron (website niet meer beschikbaar) :
  https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2017/08/12/wie-und-warum-der-erste-weltkrieg-geplant-und-ausgedehnt-worden-ist/
  met citaat : In ihrem herausragenden Buch haben Gerry Docherty und Jim Macgregor zweifelsfrei nachgewiesen, daß der Erste Weltkrieg tatsächlich von Mitgliedern einer kleinen Gruppe der britischen Oligrchie, einschließlich Nathaniel Rothschild, geplant worden ist [1].
  Der Mythos von der Neutralität Belgiens
  Bevor der 1. Weltkrieg begann war die britische Öffentlichkeit lange Zeit falscher Propaganda ausgesetzt gewesen. Zwei der Themen zu denen ihre Meinung falscher Beeinflussung unterlag waren die Neutralität Belgiens und der deutsche Militarismus. Die Tatsachen waren das Gegenteil von dem, was den Menschen weisgemacht wurde zu glauben. Was die belgische Neutralität angeht, war entsprach es der völligen Unwahrheit. Belgien war nicht nur nicht neutral, sondern hatte seit 1905 enge militärische Verbindungen zu Britannien, als Britannien angeboten hatte „vier Kavallerie-Brigaden, 2 bewaffnete Heeresabteilungen und eine Division berittener Infanterie“ nach Belgien zu entsenden (p 106, ref. [1]). Zu dieser Zeit wußte niemand außerhalb der eng verbundenen Geheimen Elite von einem möglichen Krieg mit Deutschland noch wurde er erwartet.Docherty und Macgegor schreiben dazu (pp 106, 107ref. [1]): „Die militärische Verbindung Britanniens mit Belgien war, selbst in privilegierten Kreisen, eines der bestgehüteten Geheimnisse.“ General Grierson, der Direktor der Militäroperationen, war im Jahr 1905 bei einem Geheimtreffen mit Lord Roberts, Premierminister Balfour, Admiral Fisher und dem Chef des Marinegeheimdienstes anwesend, bei dem die Entscheidung getroffen wurde die militärische Planung mit Frankreich und Belgien voranzutreiben. Diese Treffen war so geheim, daß beschlossen wurde, daß „der Inhalt der wenigen Minuten ohne die Erlaubnis des Premierministers weder gedruckt noch in Umlauf gebracht werden durften“. Docherty und Macgegor fahren fort (p 107, ref. [1])
  „Dokumente, die in von den Deutschen nach der Besetzung Brüssels den belgischen Geheimarchiven gefunden worden waren, enthüllten, daß der Chef des belgischen Generalstabs, Major General Ducarne, eine Reihe von Treffen mit dem britischen Militärattaché über Maßnahmen der britischen-, französischen- und belgischen Streitkräfte gegen Deutschland im Fall eines Krieges, abgehalten hat. Ein vollständig ausgearbeiteter Plan beschrieb detailliert die Landung und den Transport britische Truppen, die tatsächlich als´alliierte Armeen´ bezeichnet worden sind, und in einer Reihe von Treffen diskutierten sie die Zuordnung belgischer Offiziere und Dolmetscher bei der britischen Armee sowie fundamentale Einzelheiten zur Pflege sowie der ´Unterbringung von Verwundeten der ´alliierten Armeen.´“…
  En het belangrijkste :
  Die Briten erlaubten Belgien, als Gegenleistung für ein „Geheimabkommen, das, abgesehen von seinem Namen, alles andere als eine Allianz war, die Anexion des Freistaats Kongo. König Leopold II verkaufte die Neutralität Belgiens gegen afrikanisches Gummi und Mineralien.“ Daher hat Belgien ihren neutralen Status mit Velust verkauft und pflegte im Gegenzug enge und verborgene Beziehungen mit Britannien gegen Deutschland. Docherty und Macgregor weisen darauf hin, daß auch hier King Edward VII eine versteckte aber bedeutsame Rolle gespielt hat, weil der belgische König ein Cousin von Queen Victoria war und ihr sehr zugetan gewesen is.. (=einde citaten).
  Het voormelde geeft een totaal ander beeld van de overname van de Kongo Vrijstaat door België, die kaderde in de voorbereidingen van WO I.
  Dienden de campagnes over de gruwelijkheden, waarvan het aantal slachtoffers niet met duidelijkheid kan bepaald worden, om druk uit te oefenen op België, ten einde dit geheim militair akkoord af te sluiten. Na dit afsluiten, waren er plotseling minder problemen in Kongo. De annexatie van Kongo Vrijstaat door België diende ook om te voorkomen dat Frankrijk of Duitsland aanspraken zouden kunnen maken. De Britten hadden de Belgen toch al in hun zak. Opvallend is ook dat de geheime akkoorden werden onderhandeld door Belgische generaals. Was het hof en de regering daarvan op de hoogte ?? Zo niet, dan gaat het om hoogverraad.
  Het voormelde is dan ook van belang om te weten wie er werkelijk schuil ging achter de Kongo Vrijstaat, en waar het bij de toenmalige campagnes tegen de terreur, werkelijk om ging ?? Het boek van Gerry Docherty und Jim Macgregor maakt ook duidelijk dat België al voor 1914 volledig in de greep zat van Londen en Parijs, waarvoor de Vlamingen een zeer zware prijs hebben dienen te betalen. Waar zitten de Vlaamse bewegingen en partijen om dit verder uit te spitten, nu Leopold II opnieuw in de belangstelling staat.

Reacties zijn gesloten.