Waarom er in de Nederlanden géén immigranten mogen bijkomen

Aan de hand van onderstaande videopresentatie kan u vaststellen dat de Nederlanden (Nederland en het land b) het dichtst bevolkt zijn in heel Europa.

Er werd geen rekening gehouden met mini-staatjes, zoals bv. Vaticaanstad, Liechtenstein e.d.