Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen

   Vraag 7: Is dit een correcte extra financiering voor Brussel?

– Ja / Eerder wel.

–  Neen / Eerder niet.

–  Antwoord kan nog niet gegeven worden / Onduidelijk / Weet het niet.

Het juiste antwoord is: Neen! Dit is absoluut geen correcte extra financiering.

Vanaf 2012 krijgt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) bovenop zijn bestaande dotaties 134 miljoen euro extra. Dat bedrag zal tegen 2015 oplopen tot 461 miljoen euro. Het wordt vanaf dan geïndexeerd zodat het steeds verder zal toenemen.

Met de helft daarvan mag Brussel doen wat het wil. Het nu al bestaande doorsluizen van grote budgetten naar taken van de Franse Gemeenschap zal nog fors kunnen toenemen. Dat was in overtreding met de grondwet. Maar die overtredingen worden nu via aanpassingen van die grondwet witgewassen!

De hoogte van die extra financiering werd op geen enkele wijze gestaafd door wetenschappelijk onderzoek naar de werkelijke noden in Brussel. Er is nog geen onafhankelijke analyse van de lasten en lusten van de hoofdstedelijke functie gemaakt. Brussel krijgt nu al merkelijk meer per inwoner dan Vlaanderen en Wallonië (zo’n 35%), en straks nog veel meer.

Bovendien wordt de 125 miljoen euro van het Beliris-fonds (voor de financiering van de taken van Brussel als hoofdstad), die tot op heden jaarlijks door de federale regering moest goedgekeurd worden, samen met de (oplopende) 461 miljoen euro definitief verankerd in de wet (BFW). Dat betekent dat de Vlamingen alle zeggenschap daarover uit handen gegeven hebben. Die wet kan immers alleen maar gewijzigd worden met instemming van de Franstaligen.

Wat krijgen de Vlamingen in ruil voor deze riante extra’s? Bitter weinig, en zelfs eerder achteruitgang. Geen reële besparingen binnen de Brusselse besturen en instellingen, geen enkele garantie op beter bestuur, noch op een betere naleving van de taalwetgeving; voorts geen ernstige structurele hervormingen. Het BHG zal daarbij kunnen genieten van een pendelaarsdotatie, de andere gewesten niet. En dat terwijl heel wat Brusselaars en Walen in het Vlaamse Gewest werken.

Wat denkt de Vlaamse beweging daarvan?

OVV: Vlaanderen zal significant meer betalen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), maar het heeft er steeds minder te zeggen en Brusselse Vlamingen worden nog meer afgescheiden en ondergeschikt. Brussel en ook de Franstaligen komen als grote overwinnaars uit deze onderhandelingen. Hun allergrootste eis (meer centen) werd ingewilligd, zonder de minste tegenprestatie, noch verantwoording. Slecht financieel beleid dus en daarom schadelijk voor onze kredietwaardigheid. Brussel wordt een supergewest, waarvoor Vlaanderen meer zal betalen en minder inspraak zal hebben.

Wat denken de Franstalige liberalen van de MR daarvan?

Zie: B-H-V: les Francophones protégés! – 13 questions pour comprendre