Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen

Vraag 4: Zal Vlaanderen nu zelf zijn arbeidsmarktbeleid beheren?

– Ja

– Nee

– Ja, maar slechts in zeer beperkte mate

– Antwoord kan nog niet gegeven worden / Onduidelijk / Weet het niet.

Het juiste antwoord is: Ja, maar slechts in beperkte mate.

De federale overheid blijft bevoegd voor het arbeidsrecht, voor sociaal overleg, voor de RVA en voor de financiering en de uitkering van de werkloosheidsvergoedingen.

Vlaanderen zou dan, na de voorziene overdracht van bevoegdheden, als gewest bevoegd zijn voor de volledige arbeidsbemiddeling (wat nu al grotendeels zo is, maar met de PWA’s erbij), voor controle en sanctionering, voor de dienstencheques (die wel eerst nog even duurder gemaakt worden), voor het doelgroepenbeleid, met uitzondering van een groot deel van de RSZ-verminderingen, en voo nog wat kleinere bevoegdheden (outplacement,…).

Het leerlingenwezen zou naar de Gemeenschappen gaan, en het betaald educatief verlof naar de gewesten. Gewesten zouden inspraak krijgen in het beheer van de RVA, die echter federaal blijft. In Brussel wordt beroepsopleiding een zaak van het Gewest én van de beide Gemeenschappen.

Het Vlinderakkoord spuit wel veel mist. Het zegt “De Gewesten verwerven volledige beslissings- en uitvoeringsbevoegdheid om de actieve en passieve beschikbaarheid van de werklozen te controleren en de daarbij behorende sancties op te leggen.”, maar tegelijk blijft het arbeidsrecht federaal, en moeten er eerst nog samenwerkingsakkoorden gesloten worden, voor de Gewesten al die extra bevoegdheden effectief zouden krijgen.

De extra autonomie voor de gewesten is dus reëel, maar tegelijk beperkt. Het zwaartepunt blijft overduidelijk het federale niveau. De reeds grote versnippering zal nog toenemen.

Wat denkt de Vlaamse beweging daarvan?

OVV: We krijgen hier duidelijk drie kapiteins op een schip: de federale overheid, de gewesten én de sociale partners. Hun sociale overleg is bijzonder machtig en nog steeds voor 99% federaal. Dat is een ondermaatse regeling die ver tekort schiet ten opzichte van goed bestuur, de Octopusnota en dus ook van het Vlaamse regeerakkoord.

Deze afspraken voorzien geen finantiële verantwoordelijkheid voor de gewesten. We zijn zeer ver af van de gewenste volledige overdracht van het arbeidsmarktbeleid.

Dit is uitgesproken slecht beleid met slechts een kleine stap vooruit waarvoor Vlaanderen zware toegevvingen moet doen.

1 gedachte op “Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen

  1. Conclusie: Één rotzooi met tot gevolg: Vlaanderen de lasten en het parasitisme, de franskiljons resp. Brusselallahbath bewoners de leuke frapatsen.
    Kap dat land nu eens eindelijk in twee en maak van Vlaanderen een ‘republiek’, in één klap ook verlost van dat decadent profitariaat wat geen enkele toegevoegde waarde heeft voor Vlaanderen.

Reacties zijn gesloten.