Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen

 

Het O.V.V. – Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen – heeft een verdienstelijke poging gedaan om de zesde staatshervorming uit de doeken te doen.

De titel van de publicatie is veelzeggend:

Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen

De staatshervorming ontleed in 12 vragen en antwoorden.  Wij publiceren dagelijks 1 vraag en antwoord.

Vraag 1: Is het kiesarrondissement B-H-V nu gesplitst of niet?

– Ja, Volledig /Zuiver?

– Nee

– Ja, maar slechts gedeeltelijk/onzuiver?

– Antwoord kan nog niet gegeven worden / Onduidelijk / Weet het niet.

Het juiste antwoord is: Slechts gedeeltelijk en onzuiver.

De splitsing geldt slechts voor 29 van de 35 gemeenten van het kiesarrondissement Halle-Vilvoorde.

De zes Vlaamse gemeenten rond Brussel met faciliteiten voor Franstaligen, dat zijn Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezenbeek-Oppem, worden niet afgesplitst van het kiesarrondissement Brussel, maar worden electoraal en administratief geïsoleerd van de 29 andere gemeenten van Halle-Vilvoorde. Deze gemeenten worden aan hun Vlaamse kieskantons onttrokken en vormen samen een nieuw kieskanton Sint-Genesius-Rode.

De voorrechten van de Franstaligen (o.a. kiezen voor Brusselse en Waalse kandidaten) worden er versterkt en verankerd in de Grondwet. Dat betekent dat de faciliteiten een permanent karakter krijgen. Deze gemeenten worden gemakkelijker inlijfbaar bij Brussel. De nieuwe regeling voor de benoeming van burgemeesters in de faciliteitengemeenten holt de bevoegdheid van de Vlaamse regering in hoge mate uit.

Wat denkt de Vlaamse beweging daarvan?

OVV: Communautaire pacificatie in België en vooral in en rond Brussel is slechts mogelijk als Vlamingen en Franstaligen gelijk behandeld worden op federaal vlak en in de hoofdstad, als de interne grenzen door iedereen aanvaard worden, als elke inmenging in mekaars bevoegdheden stopt en de solidariteit eerlijk verloopt.

Franstaligen die zich in Vlaanderen vestig(d)en moeten er alle Vlaamse instellingen erkennen en mogen electoraal niet afgezonderd worden van hun Vlaamse woonplaats.

Dit akkoord over de gedeeltelijke splitsing van het kiesarrondissement B-H-V is schadelijk voor Vlaanderen, voor het vreedzaam samenleven in ons land en voor de democratie. Het OVV deelt de euforie in bepaalde media en partijen over deze “vuile” splitsing niet.

Wat zegt de propaganda van de Vlaamse federale regeringspartijen daarvan?

Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor staatshervorming: “In juli 2011 koos CD&V resoluut voor een onderhandelde oplossing. Morgen is B-H-V wettelijk gesplitst. Proper gesplitst.”

Wat denken de Franstalige liberalen van de MR daarvan?

Zie: B-H-V: les Francophones protégés! – 13 questions pour comprendre