Vrhfstdt geeft de EU-richting aan

Bij de 8ste minuut legt Vrhfstdt uit dat de EU na de Brexit nog minder rekening zal houden met democratie en de soevereiniteit der lidstaten.

“Geen vetorecht en geen unanimiteit”. De EU zal de marsrichting bepalen. Wie zich verzet wordt het stemrecht ontnomen en gesanctioneerd.

.