Vlaamse geschiedenis, religie en cultuur in Geel

Dimpna was de dochter van een heidense Ierse koning en een christelijke moeder van grote schoonheid. Haar moeder liet Dimpna in het geheim dopen door haar biechtvader Gerebernus. Toen het meisje nog een kind was, stierf haar moeder. Haar vader is radeloos en zoekt naarstig naar een nieuwe echtgenote, maar niemand kan de plaats van zijn overleden vrouw innemen. Als laatste wil hij zijn dochter dwingen met hem te trouwen. Dimpna vlucht daarop met Gerebernus naar het vasteland van Europa. Ze komen in de Lage Landen terecht en vestigen zich in de bossen in de Kempen. Hier leven beiden als kluizenaars en zorgen voor de armen en behoeftigen. Haar vader is hen achtervolgd en na enkele jaren vindt hij beiden in hun kluizenaarsverblijf. Wederom dwingt hij Dimpna om met hem te trouwen en haar biechtvader moet het huwelijk sluiten, maar hun antwoord is een duidelijk neen. Hierop ontsteekt haar vader in razernij, onthoofdt zelf zijn dochter en laat Gerebernus door zijn dienaren onthoofden. Lees meer…

Geschiedenis van de Ommegang

De Sint-Dimpna Ommegang, een van oorsprong religieuze processie om de Heilige Dimpna te herdenken, kent al een lange geschiedenis.

Cultureel erfgoed

In 1900 liep de eerste praalstoet uit om 1300 jaar Dimpna op een grootse manier te herdenken. In 1925 loopt opnieuw een historische praalstoet uit en in dat jaar beslist men om deze elke 25 jaar opnieuw te organiseren. De stoet krijgt een sterk religieus karakter en de processie wordt in de stoet opgenomen. Bij de jubelfeesten van 1950 spreekt men voor het eerst van een ‘Ommegang’ en vanaf 1951 trekt er zelfs twee maal per jaar een verkorte versie van de Ommegang als Sint-Dimpnaprocessie door te straten. De maatschappij verandert echter, het geloof krijgt een meer bescheiden plaats in de samenleving. Vanaf 1968 worden de tweejaarlijkse processies afgeschaft.

Megagebeurtenis

Het jaar 1975 is een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de Sint-Dimpna Ommegang. In de stoet staan vanaf nu de legende van Sint-Dimpna, de geschiedenis van Geel en de gezinsverpleging centraal terwijl het godsdienstige meer naar de achtergrond verdwijnt. Deze editie was zo een groot succes, dat men in 1976 het Sint-Dimpnacomité opricht en besluit dat de Ommegang een vijfjaarlijkse traditie moet worden. In de daaropvolgende edities (1980 tot en met 2000) wordt de Ommegang verder uitgebouwd tot ‘megagebeurtenis’ met een groeiende aandacht voor kostuums, choreografie en muzikale omkadering.

Dimpnadagen

In 2005 worden de ‘Dimpnadagen’ boven de doopvont gehouden. Zij omvatten alle activiteiten die in dat Dimpnajaar ter ere van de Geelse patroonheilige georganiseerd worden. De Ommegang wordt omgevormd naar een historische processie waar zelfs de bisschop van Antwerpen in mee loopt. Voor het eerst wordt ook een heus totaalspektakel georganiseerd dat de legende van Sint-Dimpna en de geschiedenis van Geel evoceert: GheelaMania. De Dimpnadagen krijgen een vervolg in 2010 en 2015 en groeien uit tot het grootste gemeenschapsvormende project van de stad Geel. Meer bij: https://dimpnadagen.be/ommegang

Sint Dimpna-ommegang ( klik op ‘bekijken op YouTube’)