Vlaams Belang verwerpt EU-wurgverdrag

Voor wie zou u kiezen?

Cristine Lagarde Voor wie zou u kiezen?

Vandaag werd in de Senaat het wetsontwerp houdende instemming met het ‘Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie’ besproken. Dat leidde tot een pittig debat in de Senaat. Ook het Vlaams Belang kwam bij monde van fractievoorzitter Anke Van Dermeersch uitvoerig en kritisch tussen.

Een recent grootschalig onderzoek (PEW Research Center) toont aan dat er geen Europese meerderheid meer is voor verdere overdracht van bevoegdheden aan de EU. Toch is dit verdrag volgens Vlaams Belang-senator Anke van dermeersch een zoveelste stap richting een ‘Totale Unie’ of de ‘Verenigde Staten van Europa’ waarmee men de gevaarlijke utopie van één Europees volk in één Europees Rijk met één Europese leider verder op de sporen zet. Wat de EU met haar ‘Verenigde Staten van Europa’ voor ogen heeft is duidelijk: de EU wil élk aspect van ons leven gaan beheersen. Wat de islamitische sharia is voor moslims, is de totalitaire EU steeds meer voor Europeanen.

Partij van ‘euronationalisten’

Een Europese superstaat is de natte droom van anti-nationalisten en Belgicisten die terecht, zoals natte dweil Herman Van Rompuy het ooit letterlijk stelde, de EU zien als “een dam tegen Vlaamse autonomie”. Anke Van Dermeersch vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de zogenaamde ‘Vlaams-nationalisten’ van de N-VA de traditionele partijen helpen bij het opwerpen van die dam. Dat werd in de zomer van 2012 al pijnlijk duidelijk toen de N-VA zich niet verzette tegen het ESM (Europees Stabiliteitsmechanisme), een ‘permanent’ EU-noodfonds dat van Europa een Noord-Zuid-transferunie maakt naar Belgisch model. In tegenstelling tot hen verzette het Vlaams Belang zich daar met hand en tand tegen. Door vandaag opnieuw in te stemmen met dit zoveelste EU-verdrag lijkt het er sterk op dat de N-VA eerder een euronationalistische dan een Vlaams-nationalistische partij is.

Chronisch zieke patiënten

Anke Van dermeersch stelt dat we beter een voorbeeld kunnen nemen aan Engeland en Tsjechië, die weigerden dit EU-wurgverdrag te tekenen.

Volgens het Verdrag krijgt de Europese Commissie immers het volledige gezag over een lidstaat bij een tekort hoger dan 3%. Met dit Verdrag geven we de volledige regie over onze overheidsfinanciën in handen van de EU.

In tegenstelling tot de andere partijen neemt het Vlaams Belang het niet dat door dit Verdrag, in combinatie met o.a. het ESM, de Vlaamse belastingbetaler een door de EU georganiseerde miljardendiefstal zal ondergaan.

Het Vlaams Belang wil best andere Europese landen steunen, maar zeker niet tegen elke prijs. Bovendien worden de zwakke (Zuidelijke) EU-landen met al die miljarden niet geholpen, maar gedegradeerd tot chronisch zieke patiënten. Als pro-Europese partij zegt het Vlaams Belang dan ook ‘neen’ tegen deze Europese Unie en ‘neen’ tegen dit Verdrag.

Anke Van dermeersch
Fractievoorzitter