Trumps concurrentie

On red background with roses:

Achter de coulissen van een Democratisch-Socialistische Conventie. Intro: “We zijn veilig en we zijn sterk.” Hoewel…

Men mag niet fluisteren, sissen, niezen, kauwen, tandenknarsen (… want ze hebben leden die overgevoelig zijn voor iedere vorm van lawaai…), niet applaudisseren (… want ze hebben nogal wat kameraden met beperkingen.. dus met de handjes flapperen, aub! ) , men mag geen persoonlijke voornaamwoorden gebruiken, die een eventueel geslacht zouden benoemen (… want sommigen van hun kameraden zijn snel op hun teentjes getrapt…), men moet op zijn woorden letten (… want het gebeurt dat een vijfde kolonne probeert te infiltreren…), en vooraleer iets te zeggen, adem diep in (… en hij toont hoe het moet…). En “praat niet met de politie of met de pers”, ook al identificeren ze zich (… ze zijn niet te vertrouwen…).

Wie wil er nu in godsnaam daar infiltreren? Trump mag op zijn twee oren slapen. Bende kleuters!