Toeval?

Als een schuldenaar bij het betalen van zijn rekening(en) ondanks herhaalde maningen in gebreke blijft, dan kan de schuldeiser opdracht geven aan een gerechtsdeurwaarder om de hem verschuldigde som te innen, al dan niet met beslagname.  Ook in Zwitserland.  Opvallend zijn de verschillen in de verschillende kantons.

Gemiddeld voor heel Zwitserland ligt dit bij 5.5% van het bevolkingsaantal.  In de steden worden er meer in gebreke blijvende schuldenaars geteld dan in de landelijke gebieden.  Frappant is echter dat de slechtste betalers de Franstaligen, de ‘Normands’ blijken te zijn.  Wat meteen in de Zwitserse pers tot de vaststelling leidde dat “de Normands de slechtste betaalmoraal hebben”.

Toeval?

FT

20Min.onLine

Eén gedachte over “Toeval?

  1. Met mijn slecht karakter heb ik zo een donkerbruin vermoeden dat dit geen toeval kan zijn.

Reacties zijn gesloten.