Taaldiscriminatie bovenop #MeToo problemen

Afbeeldingsresultaat voor ik ook

Het zal je maar overkomen. Je gaat in het buitenland studeren, promoveren. Je wordt lastig gevallen door een inboorling-studiebegeleider (m/v/x). Je legt uiteraard klacht neer en dan moet je bovendien de vernedering ondergaan dat je klacht niet in je eigen thuistaal maar wel in de taal van het gastland behandeld wordt.

Een buitenlandse promovenda die een klacht heeft ingediend over haar promotor bij de ‘Klachtencommissie Ongewenst Gedrag’ van de Universiteit Maastricht, is uitgenodigd voor een hoorzitting in het Nederlands. Dit tot haar verbijstering, een taal die ze nauwelijks begrijpt, laat staan dat ze zich er fatsoenlijk in kan uitdrukken. Een tolk mag aanschuiven, maar die moet ze zelf regelen. 

Lees hier meer.

En dat aan de universiteit die prat gaat op de “probleemgestuurde” onderwijsmethode “in een veilige omgeving”: